Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Metr čtvereční

Z Multimediaexpo.cz

Metr čtvereční, též metr čtverečný, je základní jednotka obsahu. Je to plocha rovná ploše čtverce se stranou dlouhou 1 metr.

Značka jednotky:

Další jednotky

Kilometr čtvereční (km²) je jednotka obsahu, značí se km². Je to plocha rovná ploše čtverce se stranou dlouhou 1 kilometr. Protože je plocha čtverce dána druhou mocninou jeho strany, platí

km² = 1 000 000 m².

Hektar (značka jednotky: ha) je vedlejší jednotka SI pro plošný obsah. Je to plocha rovná ploše čtverce se stranou dlouhou 100 metrů. Platí:

1ha = 10 000 m².

Ar (značka jednotky: a) je vedlejší jednotka SI pro plošný obsah. Je to plocha rovná ploše čtverce se stranou dlouhou 10 metrů. Platí:

1a = 100 m².

Související články

Externí odkazy