V pátek 26. dubna 2024 úderem 22 hodiny začíná naše nová
a opravdu velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte hned zítra soutěžit o lákavé ceny !!

Frekvence

Z Multimediaexpo.cz

(Přesměrováno)

Frekvence (též kmitočet) je fyzikální veličina, která udává počet opakování (počet kompletních cyklů) periodického děje za jednotku času.

Obsah

Značení

  • Symbol veličiny: f nebo \(\nu\) (řecké písmeno )
  • Základní jednotka SI: hertz, značka jednotky: Hz (rozměr 1 Hz = 1 s−1)
  • Další jednotky: otáčky za minutu (ot./min)
  • Často používané předpony - odvozené jednotky: kilohertz (kHz) - *103, megahertz (MHz) - * 106 a gigahertz - *109 (GHz)

Vztah k jiným veličinám

Mezi frekvencí \(\nu\) a časovou periodou \(T\) platí vztah

\(\nu = \frac{1}{T}\)


Při popisu kmitání a vlnění se používá také úhlová frekvence (úhlový kmitočet)

\(\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}\)

Frekvence a délka vlny

Vlnová délka (délka vlny) se určí podle vzorce \(\lambda=\frac{c}{f}\), jednotky [m; m/s, Hz], kde \(c\) je rychlost šíření vlnění v prostředí, \(\lambda\) délka vlny a \(f\) frekvence. Pro elektromagnetické vlnění je \(c\) rychlost světla ve vakuu, pro zvukové vlny jde o rychlost zvuku v běžných fyzikálních podmínkách.

Dřívější užití v rozhlasovém vysílání

Dříve se místo frekvence (resp. kmitočtu) např. nosné vlny rozhlasových stanic udávala délka vlny. Údaj vysíláme na vlně 183 m tedy znamenal vysílání s nosnou frekvencí 1640 kHz. Před užíváním jednotky Hz se také používala zkratka cykly tedy např. 100 MHz se označovalo jako 100 Mega cyklů (cykly za 1 s). Názvy megacykly a kilocykly dnes nepoužíváme i přesto, že velikost jednotky je stejná. Dnes používáme označení jednotku Hz a její násobky. Udávání frekvence pomocí délky vlny je považováno za zastaralé. Užitečná je ale její znalost u nižších frekvencí, protože ovlivňuje vhodnou velikost antén a schopnost průniku překážkami.

Související články