Konfederace

Z Multimediaexpo.cz

Konfederace[1] je spolek nebo sdružení, zpravidla mezi státy. Podle státoprávní teorie lze konfederaci definovat jako volný svazek států, jehož členské státy zůstávají subjekty mezinárodního práva.[2] Sdružení států je označováno jako spojení dvou nebo několika suverénních států, které je podloženo a uzavřeno na základě mezinárodní smlouvy.[3] Členské státy[3] pak mají vlastní společné orgány, které spravují společné záležitosti, které se zpravidla týkají společné obrany, politikydiplomacie. V ostatních směrech zůstávají, nebo mohou zůstat sdružené státy v jednání samostatné. Členské státy konfederace mají obvykle garantováno právo ústavou nebo smlouvou z ní vystoupit. Konfederaci tvořily v minulosti tyto státy:[3]

Dnes znaky konfederace vykazuje nejvíce Evropská unie (základem je mezinárodní smlouva), která však má i určité znaky federace. Neuskutečněným záměrem z doby druhé světové války byla Československo-polská konfederace.[7]

Reference

  1. Malá československá encyklopedie ČSAV, heslo Konfederace, III. svazek, vydala Academia, Praha 1985
  2. Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky, nakladatelství FORTUNA ISBN 80-7168-240-3 str. 17
  3. 3,0 3,1 3,2 Malá československá encyklopedie ČSAV, heslo Sdružení států, V. svazek, vydala Academia, Praha 1986
  4. Malá československá encyklopedie ČSAV, heslo Rýnský spolek, V. svazek, vydala Academia, Praha 1986
  5. 5,0 5,1 Leccos.cz: Rýnský spolek I. a II.
  6. Napoleon.org: Creation of the Confederation of the Rhine, 12 July, 1806
  7. Československo-polská konfederace, CoJeCo, 14. 3. 2000, aktualizováno 28. 5. 2007, autor -red-

Literatura

  • Malá československá encyklopedie ČSAV, heslo Konfederace, III. svazek, vydala Academia, Praha 1985
  • Malá československá encyklopedie ČSAV, heslo Sdružení států, V. svazek, vydala Academia, Praha 1986
  • Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky, nakladatelství FORTUNA ISBN 80-7168-240-3 str. 17