Federace

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Federace (latinsky fœdus, „smlouva“) je typ státního zřízení, kdy jde o složený stát, skládající se ze států - členů federace s různým označením (státy, země, republiky, kantony, provincie). Ve federacích je svéprávné postavení jednotlivých členských států zajištěno ústavou nebo smluvně a nemůže být měněno jednostranným rozhodnutím centrální vlády (např. Švýcarsko, do značné míry i USA). Státní moc je ve federaci rozložena mezi federální orgány a orgány členských států. Právním základem federace je ústava (u konfederace mezinárodní smlouva), je zde dvojí občanství (subjektu federace a federace jako celku) a právní akty federace jsou přímo závazné pro osoby (u konfederace jen pro členské státy). Jako federace se také označují sdružení jiných typů, například zastřešující sportovní a podobné organizace (Mezinárodní hokejová federace, Mezinárodní šachová federace, Mezinárodní tenisová federace, Mezinárodní federace stolního tenisu, Mezinárodní florbalová federace, Mezinárodní federace badmintonu, Mezinárodní lyžařská federace, Mezinárodní šermířská federace, Česká federace aikido, Mezinárodní automobilová federace, Mezinárodní federace motocyklistů, Mezinárodní kynologická federace), politická uskupení (Československá anarchistická federace, Světová federace demokratické mládeže), odborové organizace (Federace strojvůdců České republiky), náboženské organizace (Světová luterská federace, Evropská baptistická federace, Federace židovských obcí, Pohanská federace) a mnohé další.

Obsah

Charakteristika

Crystal Clear help index.png   Informace uvedené v tomto článku je potřeba ověřit.
  Prosíme, pomozte vylepšit tento článek doplněním věrohodných zdrojů.
Crystal Clear help index.png

Federace má vždy plnou mezinárodní subjektivitu a dělí se na:

Členské státy zpravidla nemají právo z federace vystoupit. Některé federace však umožňují právo na vystoupení - Sovětský svaz, Československo 1991 - 1992. Příkladem sporu o právo na výstup je občanská válka v USA 1861 - 1865, kdy jižní státy vystoupily a založily konfederaci, zatímco severní to považovaly za protiústavní povstání. Federace bývá založena:

Takový společný účel, společná identifikace mohou vzniknout:

Federace jsou zpravidla smluvně potvrzeny jejími členy (signatářskými státy). Přičemž jednotliví členové:

Quasi federace (též kvazifederace) - definice federace, která vychází ze všech ústav daných států, které se v nich samy jako federace definují (např. SRN, Rakousko aj.). Nominální federace - federativní zřízení zakotveno v ústavě, ale prakticky se tak vůbec neprojevuje (např. ČSSR do roku 1989). Symetrická federace - členské jednotky mají stejné postavení (USA, Švýcarsko) Asymetrická federace - členské jednotky nemají stejné postavení (Rusko)

Federalismus

Pojem federalismus označuje politický systém federací, jejich formu vlády nebo správy. V politologii tento pojem popisuje společensko-politické uspořádání (politický systém), a jeho zkoumání, zpravidla empirické a zahrnující i další důležité faktory, jako např. ekonomii, nebo spokojenost individuí. Také je tak označována ideologie jeho stoupenců, někdy i bez ohledu na jejich skutečné znalosti nebo záměry.

Příklady federaci

Citáty

Související články

Externí odkazy


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace