V pátek 26. dubna 2024 úderem 22 hodiny začíná naše nová
a opravdu velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte hned zítra soutěžit o lákavé ceny !!

Mícha

Z Multimediaexpo.cz

Broom icon.png Tento článek potřebuje úpravy. Můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že ho vylepšíte.
Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl a Encyklopedický styl.
Broom icon.png
Příčný řez míchou
Míšní dráhy

Mícha (lat. medulla spinalis) je nervová trubice uvnitř páteře, která navazuje na prodlouženou míchu v mozku a končí pod prvním bederním obratlem, kde se definitivně rozpadá na jednotlivé míšní nervy. Její délka je 40 – 45 cm. Z míchy vycházejí nervy a jejím prostřednictvím získává mozek informace a reaguje na změny venkovního prostředí, mícha je také schopná některých autonomních funkcí (míšní reflexy). Obsahuje mozkomíšní mok.

Obsah

Poznámky

 • míšní ganglia – shluky těl neuronů uložená mimo míchu + přední kořeny, vznik míšních nervů
 • některé smyslové signály jsou vedeny až do mozku (vzestupné sensorické dráhy), jiné vedou z mozku do míchy (sestupné motorické dráhy) jejich poškození = porušení hybnosti (paréza , plegie )
 • sahá po L1 nebo L2, na přechodu krční páteře v hrudní a v lumbální části je zesílena – v místech, kde vystupují nervy pro končetiny
 • nervy od Th12 jdou stále šikměji dolů a pod 1. bederním obratlem tvoří tzv. koňský ohon
 • mícha se topograficky dělí na 31 segmentů (tj. místa, kde na každé straně vystupuje jeden nerv) z toho je 8 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových a 1 kostrční.
 • mícha je v průřezu oválná, vpředu je zářez, vzadu je žlábek a laterální (z boku) jsou dva žlábky – zadní žlábek postranní a přední žlábek postranní, ze kterých vycházejí přední a zadní kořeny míšní
 • vlákna předního a zadního kořenu míšního se spojují v jeden nerv míšní, přičemž přední kořen obsahuje převážně vlákna motorická (odstředivá) a zadní kořen obsahuje převážně vlákna senzitivní (dostředivá). Zatímco motorická vlákna vycházejí z buněk uložených v míše, senzitivní vlákna vycházejí z nervových buněk ležících mimo míchu ve vřetenovitých zduřeních na zadních kořenech míšních (míšní nervová uzlina). Nervem smíšeným je míšní nerv, který obsahuje vlákna motorická i senzitivní.
 • uprostřed míchy je centrální kanálek míšní
 • kolem kanálku se rozkládá šedá hmota míšní v podobě motýlích křídel – přední a zadní rohy (v hrudním úseku je ještě boční roh)
 • z předních rohů vystupují přední kořeny míšní a ze zadních rohů vystupují zadní kořeny
 • bílá hmota obklopuje hmotu šedou a obsahuje vlákna, která tvoří vodivý systém míšní
  • přední provazec
  • boční provazec
  • zadní provazec

Kořenové buňky

Míšní buňky kočky
 • v předních sloupcích jsou velké buňky motorické, jejichž kořeny opouští v podobě předních kořenů míchu a běží v míšních nervech k příčně pruhovanému svalstvu, které inervují
 • jsou dvojího typu
  • α – motoneurony – inervují vlákna kosterní svaloviny
  • γ – motoneurony – inervují intrafuzální vlákna ve svalových vřeténkách

Vsunuté buňky

 • tvoří v šedé hmotě síť interneuronů, ve kterých se mohou vzruchy šířit všemi směry
  • buňky propojovací
  • buňky inhibující motoneurony

Buňky provazcové

 • jsou v zadních sloupcích
 • vysílají dlouhé neurony, které stoupají ve svazečcích v provazcích míšních a dostávají se do jednotlivých částí mozku

Základní a vodivý systém míchy

Základní systém míchy

 • vytváří nervová vlákna, uskutečňující inter a intra segmentální spojení
 • je přepojovací stanicí spinálních reflexů
 • impulsy přicházející od proprioreceptorů svalů a šlach se v tomto systému přepojují na motoneurony a tím udržují svaly v základním tonu (spinální svalový tonus)
 • poškození snižuje (hypotonie) nebo blokuje (atonie) svalové napětí
 • podílí se i na přenosu bolesti

Vodivý systém míchy

 • se skládá z ascendentních (vzestupných) drah a descendentních (sestupných) drah
 • zprostředkovává pro vyšší centra informace o změně vnějšího a vnitřního prostředí a o poloze a napětí pohybových ústrojí
 • axony jsou rozvětvené, konce mohou přenášet impulsy na několik neuronů, jedna nervová buňka může přijímat impulsy z tisíců neuritů

Míšní nervy

Hlavní článek: Míšní nervy
 • Z míchy vychází třicet jedna párů míšních nervů.
 • Míšní nerv má dva kořeny: přední a zadní.
  • Přední - vede signály do svalů, kontroluje pohyb
  • Zadní - vede signály ze zbytku těla do míchy
 • Máme 8 krčních nervů, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových a 1 kostrční

Literatura

 • SINĚLNIKOV, R. D. a kolektiv. Atlas anatomie člověka. Svazek III. Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1965. 400 s.

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Mícha