Dovolená : 25. červenec — 11. srpen 2022
Holidays : 25 July — 11 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 11 de agosto de 2022

Mendelevium

Z Multimediaexpo.cz

Mendelevium
Mendelevium
Atomové číslo101
Relativní atomová hmotnost(258) amu
Elektronová konfigurace[Rn] 5f13 7s2
SkupenstvíPevné
Teplota tání827 °C, (1100 K)
Elektronegativita (Pauling) 1,3
Registrační číslo CAS7440-11-1
Ionisační energie Md→Md+ 635 kJ/mol

Mendelevium, chemická značka Md, (lat. Mendelevium) je třináctým členem z řady aktinoidů, devátým transuranem, silně radioaktivní kovový prvek, připravovaný uměle ozařováním jader einsteinia.

Obsah

Základní fyzikálně-chemické vlastnosti

Mendelevium je radioaktivní kovový prvek, který doposud nebyl izolován v dostatečně velkém množství, aby bylo možno určit všechny jeho fyzikální konstanty. Vyzařuje α a γ záření a je silným zdrojem neutronů, proto je nutno s ním manipulovat za dodržování bezpečnostních opatření pro práci s radioaktivními materiály. O jeho sloučeninách a jejich chemickém chování je známo velmi málo. Předpokládá se, že nejstabilnější mocenství mendelevia je Md+3 a sloučeniny Md+2 jsou málo stálé.

Výskyt, historie přípravy

Dmitrij Ivanovič Mendělejev

Mendelevium se v přírodě nevyskytuje. Je to uměle připravený kovový prvek z řady transuranů.

Mendelevium bylo poprvé připraveno na počátku roku 1955 v laboratořích kalifornské university v Berkeley za pomoci cyklotronu bombardováním jader einsteinia 253Es α-částicemi. Za jeho objevitele jsou pokládáni Albert Ghiorso jako vedoucí výzkumného týmu a dále Glenn T. Seaborg, Bernard Harvey a Greg Choppin, kteří prvku vyrobili pouhých 17 atomů. Prvek byl pojmenován na počest ruského chemika Dmitrije Mendělejeva.

25399Es + 42He → 256101Md + 10n

Je známo celkem 15 izotopů mendelevia, z nichž je nejstabilnější jsou 258Md s poločasem rozpadu 51,5 dne, 260Md s poločasem rozpadu 31,8 dne a 257Md s poločasem 5,52 hodin. Zbývající izotopy mají poločas rozpadu menší než 100 minut.

Literatura a webové stránky

  • N. N. Greenwood - A. Earnshaw, Chemie prvků II. 1. díl, 1. vydání 1993 ISBN 80-85427-38-9

Externí odkazy

  • Periodická soustava a tabulka vlastností prvků [1]
  • Chemický vzdělávací portál [2]
  • WebElements (anglicky) [3]
  • Periodická tabulka prvků [4]


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Mendelevium