13. září 2021 je velmi významné datum pro naši Encyklopedii !!
Máme zcela novou kancelář, která leží přímo u obchodního centra Atrium Flora a stanice metra Flora !
Naše stará adresa je definitivně nahrazena novou — Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

Moldavská autonomní sovětská socialistická republika

Z Multimediaexpo.cz


Moldavská autonomní sovětská socialistická republika (moldavsky Република Аутономэ Советикэ Сочиалистэ Молдовеняскэ; ukrajinsky: Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка}}; rusky: Молдавская Автономная Советская Cоциалистическая Республика}}) byla autonomní republika v rámci Ukrajinské SSR, součásti Sovětského svazu. V době její existence (1924—1940) nepatřilo současné Moldavsko k Sovětskému svazu, nýbrž k tzv. Velkému Rumunsku. Na levém, ukrajinském břehu Dněstru (jih tzv. Podolí) však existovala početná rumunsky hovořící menšina, což vedlo k založení autonomní republiky s rumunštinou jakožto jedním z úředních jazyků. Zároveň však byl vytvořen koncept moldavské národnosti odlišné od rumunské, neboť zájmem sovětské vlády bylo omezit inklinaci území k Rumunsku. Stejně tak jazyk byl zapisován cyrilicí a nazýván moldavštinou.

Moldavská ASSR měla půl milionu obyvatel; většinu však tvořili Ukrajinci (46 % v roce 1936), následovaní Moldavany (32 %), Rusy (10 %) a Židy (8 %). Republika byla zemědělského a venkovského charakteru s poměrně rozvinutou železniční sítí. Hlavním městem byla nejprve Balta, po roce 1929 pak Tiraspol, současné hlavní město Podněstří.

Po obsazení Besarábie Sovětským svazem roku 1940 byla ustavena Moldavská SSR, do níž byla zahrnuta část Moldavské ASSR (přibližně současné Podněstří), zatímco východní část o autonomní status přišla a připadla Ukrajinské SSR

Mapka Moldavské ASSR