Black-Friday-2021-11-Encyklopedie.png

Besarábie

Z Multimediaexpo.cz

Besarábie v součané Evropě
Soubor:Bessarabia.jpg
Meziválečná mapa Besarábie
Besarábie jako součást meziválečného Velkého Rumunska

Besarábie (rum. Basarabia, ukr. Бесарабія, rus Бессарабия, bulh. Бесарабия, tur. Besarabya, něm. Bessarabien) je historické území ve východní Evropě tvořící východní část země Moldávie. V současné době je rozděleno mezi Moldavsko a Ukrajinu.

Poloha

Území je ohraničeno řekami Dněstr (na severu a východě), Dunaj (na jihu) a Prut (na západě) a Černým mořem (na jihovýchodě). Střední část Besarábie tvoří většinu území Moldavské republiky. Úzký pás na severu s městem Chotyn spadá pod ukrajinskou Černovickou oblast a Budžak čili jih Besarábie při Černém moři je součástí ukrajinské Oděské oblasti. Na jihu sousedí s Dobrudžou, na západě s Moldavskem a Bukovinou, na severovýchodě s ukrajinským Podolím.

Soubor:Unification of Romania & Bessarabia.jpg
Actul Unirii, smlouva o spojení Rumunska a Besarábie

Dějiny

V letech 1812-1873 byla Besarábie oblastí, 1873-1917 gubernií Ruského impéria. V letech 1918-1940 patřila Rumunsku; poté byla stejně jako Severní Bukovina obsazena sovětskými vojsky a rozdělena na tři části: severní část se stala v rámci Ukrajinské SSR součástí Černovické oblasti, střed se stal součástí nově zřízené Moldavské SSR, jižní část území (Budžak) se v rámci Ukrajinské SSR stala Izmajilskou oblastí, která se 15. února 1954 stala součástí Oděské oblasti.

Obyvatelstvo