Black-Friday-2021-11-Encyklopedie.png

Motto

Z Multimediaexpo.cz


Motto (někdy také moto), je fráze nebo skupina slov, která vyjadřuje motivaci nebo záměr člověka či skupiny lidí. Motto může být heslo, citát nebo jiná sentence. Používá se v čele uměleckého díla a vztahuje se k základní myšlence tohoto díla. Jiný význam může být vyjádření státního programu, např. Veritas vincit (Pravda vítězí). Výraz motto pochází z italštiny, kde motto = slovo. Podobné označení pro slovo, le mot, je také ve francouzštině.

V heraldice

Je motto (někdy také heslo nebo deviza) stuha umístěná pod erbem. Zobrazuje se v základních tinkturách erbu a pokud jsou u erbu štítonoši mohou na této pásce stát. V heraldice tato slovní spojení obvykle reflektují rodovou tradici nebo úctu k panovníkovi a bohu. Tato hesla byla psána v různých jazycích, v Čechách to byla především němčina, latina, čeština a francouzština. Pokřik (nebo válečný pokřik) je páska umísťována na vrchol erbu (ke klenotu. Byl obvyklý hlavně ve Skotsku nebo v Polsku. Byla to krátká věta, kterou se např. skotské kmeny svolávaly do boje nebo na obranu vlasti (skotský národní pokřik je: In My Defens God Me Defend, na erb se umisťuje zkrácené In Defens).

Související články