V pátek 26. dubna 2024 úderem 22 hodiny začíná naše nová
a opravdu velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte hned zítra soutěžit o lákavé ceny !!

Nukleová báze

Z Multimediaexpo.cz

Soubor:GC DNA base pair.png
Párování komplementárních bází - zde G a C

Nukleová báze jsou základní součástí nukleových kyselin. Dělí se na báze purinové (adenin, guanin) a báze pyrimidinové (cytosin, uracil, thymin). Vytvářejí doplňkové dvojice (komplementární páry - zkratka bp), v nichž se vždy 1 purinová a 1 pyrimidinová báze vzájemně váží vodíkovými vazbami (tzv. komplementarita). Guanin se váže s cytosinem a adenin s thyminem nebo s uracilem. Tvoří kód k zápisu genetické informace. Komplementární párování pak umožňuje tuto informaci realizovat při procesech replikace, transkripce a translace.

Galerie

Chemical structure of adenine
Adenin
Chemical structure of guanine
Guanin
Chemical structure of thymine
Thymin
Chemical structure of cytosine
Cytosin
Chemical structure of uracil
Uracil

Počet bází v genomu

Podrobnější informace naleznete na stránce: velikost genomu

Genom daného organizmu má poměrně stálý počet komplementárních párů bází (bp). Udává se často v kilobázích (resp. kbp - kilobase pair, tedy 1000 bp), megabázích (resp. Mbp - megabase pair, tedy milion bp) či gigabázích (resp. Gbp - gigabase pair, tedy miliarda bp).

Modifikované báze

Kromě základních pěti bází existuje velký počet modifikovaných bází, zvláště hojné jsou na ně tRNA, kde se vyskytují např. nukleosidy: