Guanin

Z Multimediaexpo.cz

Guanin
Chemická struktura guaninu
Registrační číslo CAS 73-40-5
Sumární vzorec C5H5N5O
Systematický název 2-amino-1H-purin-6(9H)-on
synonyma 2-amino-6-oxo-purin
2-aminohypoxanthin
Molární hmotnost 150,13 g/mol
Teplota tání 360 °C
Teplota varu sublimuje

Guanin je heterocyklická sloučenina, purinová dusíkatá báze. Nukleotidy obsahující guanin jsou součástí nukleových kyselin (DNA i RNA), guanin tvoří komplementární pár s cytosinem, se kterým se váže třemi vodíkovými můstky.

U některých živočichů je guanin příčinou fyzikálního zbarvení, např. u obojživelníků.[1] Jeho nukleotid, cyclický guanosinmonofosfát (cGMP) je součástí některých signálních kaskád v mezibuněčné komunikaci, guanosintrifosfát je alternativou ATP v některých biochemických pochodech.

Guanin lze izolovat ze šupin některých ryb; v krystalické formě je pak využíván např. v kosmetickém průmyslu jako přídavná látka do šampónů, laků na nehty, očních stínů a dalších výrobků jimž dodává barevně měňavý lesk.

Reference

  1. ZWACH, Ivan. Obojživelníci a plazi České republiky. Praha : Grada Publishing, 2009.