Thymin

Z Multimediaexpo.cz

Thymin
Chemická struktura thyminu
Registrační číslo CAS 65-71-4
Sumární vzorec C5H6N2O2
Systematický název 5-Methylpyrimidin-2,4(1H,3H)-dion
Synomyma 5-methyluracil
Molární hmotnost 126,11 g/mol
Teplota tání 316 - 317 °C
Teplota varu -

Thymin je heterocyklická sloučenina, pyrimidinová nukleová báze, která je v RNA ve většině případů nahrazena uracilem.

Vytváří komplementární pár s adeninem, se kterým se spojuje dvěma vodíkovými můstky.

Jako všechny nukleové báze absorbuje ultrafialové světlo, thymin vlivem UVC tvoří dimery - vznik thyminový dimerů vede k poškození DNA, zlomům nebo bodovým mutacím, které musejí být opraveny. Je-li poškození nukleové kyseliny příliš rozsáhlé, dojde ke smrti buňky nebo k jejímu zvrhnutí a vzniku nádoru.