V pátek 26. dubna 2024 úderem 22 hodiny začíná naše nová
a opravdu velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte hned zítra soutěžit o lákavé ceny !!

Okno

Z Multimediaexpo.cz

Další významy jsou uvedeny v článku: Okno (rozcestník).
Tradiční dřevěné okno s dvěma křídly v městečku Porto Covo (Portugalsko)
Novodobé třídílné plastové okno s meziokenními rámečky osazané do starší zástavby (Praha, Střešovice).
Tradiční dřevěné zdvojené okno s jednoduchým zasklením; křídla třídílná otvíravá, světlík dvoukřídlý otvíravý (Praha, Břevnov).
Dekorativní okno v Japonsku, provedené částečně podle státního znaku

Okno je výplň stavebního otvoru, který slouží od nejstarších dob až po současnost především k prosvětlování místností a pro přirozený kontakt obyvatel s okolím. Okno se skládá ze skleněné výplně, případně i z rámu, který může být hliníkový, plastový nebo dřevěný, případně kompozit. Obvyklá jsou okna jednoduchá s dvojitým zasklením, u nichž jsou v rámu uloženy 2 vrstvy skleněné výplně spojené rámečkem, mezi nimiž je izolační vrstva inertního plynu, vzduchu, argonu, kryptonu nebo xenonu.[1]

Obsah

Historie

V minulosti byla často výplň okna tvořena jen pomaštěným papírem, nebo okno výplň vůbec nemělo (mělo pouze okenici). Naopak okna katedrál byla bohatě vykládaná (vitrážovaná).

Druhy oken

Podle členění

Okna mohou být celistvá (obdélníkový rám s jedním souvislým sklem), nebo dělená na části (okenní tabule). Sdružené okno je okno se dvěma nebo více otvory s mezilehlými sloupky a stojkami. Zvláštním případem okna jsou střešní okna. S těmi je spojen dánský inženýr Villum Kann Rasmussen. Ten v roce 1942 navrhl a vyrobil první moderní střešní okno, a tím v podstatě umožnil budoucí optimální využití prostoru pod šikmou střechou. Později se stal zakladatelem společnosti Velux. Okno do ploché střechy umožňuje prosvětlení interiéru pod rovnou (ne sedlovou) střechou. Okno může být otevíravé (v takovém případě je vhodné použít dálkové ovládání na elektrický pohon pro nedostupnost okna), nebo neotvíravé. Okno do ploché střechy je možné zastínit roletkou v případě ostrého světla.

Podle materiálu rámu

 • dřevěná
 • plastová
 • dřevohliníková
 • ocelová
 • bezrámová

Podle způsobu otvírání

 • otevíravá
 • sklápěcí
 • otevíravá a sklápěcí
 • vyklápěcí
 • posuvná
 • výsuvná
 • kyvná
 • pevná

Podle konstrukčního uspořádání rámů

 • jednoduchá
 • dvojitě zasklená
 • okna se sdruženými křídly
 • zdvojená
 • dvojitá

Příslušenství okna

Součástí okna bývají rovněž okenice (dřevěné či kovové), zatahovací žaluzie. Funkční celek mohou dále tvořit v exteriéru markýza, slunolam, bezpečnostní mříže, parapet, fasádní dekorace, případně zábradlí nebo v interiéru závěsy, parapet, otopné těleso.

Fyzikální vlastnosti

Mezi základní charakteristiky okna patří součinitel prostupu tepla (Uw, Uwindow)[2]: \(U_w = \frac{A_g \cdot U_g + A_f \cdot U_f + Ig \cdot \Psi g}{A_g+A_f}\ \ \ [W/(m^2*K)]\) kde, Ag [m²] je zaskledná plocha, Af [m²] plocha rámu, Ig obvod viditelného zasklení [m], Ug a Uf [W/(m²×K)] součinitel prostupu tepla zasklením a rámem, \(\Psi g\) [W/(m×K)] lineární činitel prostupu tepla. Zjednodušený výpočet Uw lze provést pro novodobé běžné okno 1m x 1m jako Uf z 1/3, Ug 2/3 sklo. Přirážka 5% za tepelný most mezi sklem a rámečkem. \(U_{w,odhad} = \frac{1 U_f + 2 U_g}{3} \cdot 1,05\)

Dalším důležitou hodnotou je g [%] vyjadřující množství slunečního záření (viditelné, infračervené, tepelné) procházející zasklením. Pohybuje se mezi 0,5-0,8 a obvykle klesá se snižujícím se hodnotou Uw.

Související články

Reference

 1. Miloš Kalousek, Pavel Kúdela: Energetická bilance oken, solární zisky a ztráty v pasivních domech in konference CESB 2007 VUT v Brně, Fakulta stavební, 10. březen 2008
 2. ČSN EN 10077-1 Tepelné chování oken, dveří a okenc - Výpočet součinitele tepla -Část 1: Zjednodušená metoda publikováno v Protokol o výpočtu součinitele prostupu tepla U 31. října 2007

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Okno
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Okno