Oxid chromitý

Z Multimediaexpo.cz


Oxid chromitý (chemický vzorec Cr2O3) je jedním ze dvou oxidů chrómu ( ještě existuje oxid chromový). Vzniká rozkladem oxidu chromového:

4 CrO3 → 2 Cr2O3 + 3 O2

Můžeme jej také připravit redukcí dichromanu draselného sírou:

K2Cr2O7 + S → Cr2O3 + K2SO4

nebo rozkladem dichromanu amonného: (NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + 4 H2O + N2. Oxid chromitý je zelený, ve vodě nerozpustný prášek. Má vysokou teplotu tání. Používá se jako zelený pigment. Proto se též nazývá chromová zeleň. Chlorací jeho směsi s uhlíkem se připravuje chlorid chromitý:

Cr2O3 + 3 C + 3 Cl2 → 2 CrCl3 + 3 CO

Oxid chromitý se také používá k aluminotermické výrobě čistého chrómu.

Cr2O3 + 2 Al → 2 Cr + Al2O3

Využití

Oxid chromitý je používán jako umělecká zelená barva pod názvem chromoxid tupý.

Literatura

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.  

Reference


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Oxid chromitý
Oxidy s prvkem v oxidačním čísle III.

Oxid hlinitý (Al2O3) • Oxid antimonitý (Sb2O3) • Oxid arsenitý (As2O3) • Oxid bismutitý (Bi2O3) • Oxid boritý (B2O3) • Oxid chromitý (Cr2O3) • Oxid dusitý (N2O3) • Oxid erbitý (Er2O3) • Oxid gadolinitý (Gd2O3) • Oxid gallitý (Ga2O3) • Oxid holmitý (Ho2O3) • Oxid inditý (In2O3) • Oxid železitý (Fe2O3) • Oxid lanthanitý (La2O3) • Oxid lutecitý (Lu2O3) • Oxid niklitý (Ni2O3) • Oxid fosforitý (P4O6) • Oxid promethitý (Pm2O3) • Oxid rhoditý (Rh2O3) • Oxid samaritý (Sm2O3) • Oxid skanditý (Sc2O3) • Oxid terbitý (Tb2O3) • Oxid thallitý (Tl2O3) • Oxid thulitý (Tm2O3) • Oxid titanitý (Ti2O3) • Oxid wolframitý (W2O3) • Oxid vanaditý (V2O3) • Oxid ytterbitý (Yb2O3) • Oxid yttritý (Y2O3) • Oxid zlatitý (Au2O3) • Oxid chloritý (Cl2O3) • Oxid americitý (Am2O3)