Směs

Z Multimediaexpo.cz

Směs je výsledek mechanického smíchání chemických látek, tzn. prvků nebo sloučenin, směs je ale i jakákoliv jiná látka, která obsahuje dvě nebo více různých složek, např. krmná směs užívaná pro výživu hospodářských zvířat v zememědělství nebo travní směs určená pro osev umělých trávníků v zahradnictví.

Obsah

V chemii

Během této operace nedochází ke vzniku nebo zániku chemických vazeb, proto se nejedná o chemický děj. Z fyzikálního hlediska dochází k podstatným změnám vlastností. Mění se např. teplota varu, tání, index lomu, atd. Směs může být někdy rozdělena na jednotlivé komponenty mechanicky.

Druhy směsí

Suspenze, Emulze, Pěna, Mlha, Dým, Aerosol

Homogenní směs

Homogenní směs je směs, která má definované složení a vlastnosti v celém svém objemu. Jedná se o roztoky a některé slitiny.

Roztoky

Roztok je homogenní směs jedné nebo více látek rozpuštěná v jiné látce (rozpouštědle). Např. cukr rozpuštěný ve vodě, nebo vodní pára ve vzduchu. Roztok může být kapalný, pevný i plynný. Jednotlivé částice roztoku nejsou viditelné pouhým okem.

Heterogenní směsi

Heterogenní směs nemá definované složení, jedná se např. o žulu. V jejím objemu lze identifikovat jednotlivé látky.

Koloidní roztoky

Koloidní roztok je směs, jejíž vlastnosti jsou mezi homogenní a heterogenní směsí (někdy se označuje jako mikroheterogenní). Skládá se z velmi malých částic (1–100 nm), jejichž pohyb je ovlivněn především kinetickou energií, gravitace je téměř neovlivňuje. Př.: Mléko, krev, bílek ve vodě

Související články