Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Elektrický spotřebič

Z Multimediaexpo.cz

Elektrický spotřebič v užším významu je elektrotechnická součástka, která mění (spotřebovává) elektrickou energii na jiný druh energie.

Elektrický spotřebič spolu se zdrojem elektrického napětí je nejdůležitější částí elektrického obvodu. Zapojením zdroje do obvodu bez spotřebiče dochází ke zkratu.

V širším významu znamená elektrický spotřebič kompletní zařízení, využívající elektrickou energii. Toto zařízení se často skládá z více součástek a je kombinací různých druhů přeměn energií.

Obsah

Parametry spotřebičů

Prakticky důležitými parametry elektrických spotřebičů jsou elektrické napětí, na které je nutno je připojit, a elektrický příkon, určující, kolik elektrické energie spotřebič spotřebuje za jednotku času (1 s).

Parametry bezpečnosti

Parametry bezpečnosti (bezpečnostní předpisy) u elektrických zařízení jsou určeny k zabránění úrazům elektrickým proudem. Proto výrobci el. spotřebičů (ale i dovozci) jsou povinni před uvedením výrobku na trh provádět základní zkoušky (dle ČSN 34 5610, ČSN 34 5611, …) a rovněž získat osvedčení autorizované zkušebny EZÚ Praha (Elektrotechnický zkušební ústav).

Třída ochrany

Elektrický spotřebič, podle toho jak má být připojen v elektrické instalaci, lze zařadit do některé ze tříd ochrany.

Třída spotřebiče Popis + příklady
Třída ochrany 0.Spotřebiče nemají pracovní izolaci a naše norma jejich užití zakazuje. …
Třída ochrany I.Spotřebiče mají pracovní izolaci a jsou opatřeny ochrannou svorkou nebo ochranným kontaktem. Patří sem:
Pračka, sporák, žehlička, počítač, …
Třída ochrany II.Spotřebiče mají dvojitou nebo zesílenou izolaci a nemají (nesmějí mít) ochrannou svorku. Mají celý povrch buď z izolantu nebo mohou mít některé části kovové, avšak vždy oddělené zesílenou izolací. Patří sem:
Holicí strojek, fén, vrtačka, bruska, …
Třída ochrany III.Spotřebiče se připojují k nízkému napětí, tedy k sítím SELV a PELV. Patří sem:
Nízkovoltové žárovky, nízkovoltová elektrická zařízení v zahradnictví, lékařství, zemědělství, …

Stupeň krytí

Krytí je konstrukční opatření, které je součástí elektrického spotřebiče. Poskytuje ochranu před dotykem s živými a pohybujícími se částmi. Rovněž však chrání spotřebič před poškozením, vnikem cizích těles a vody či vodních par.

Seznam spotřebičů

Elektronické spotřebiče

Zvláštní skupinu tvoří elektronické spotřebiče, obsahující elektronické obvody, které nemusejí přímo měnit elektrickou energii na jiný druh energie, ale zpracovávají elektrické signály od vstupního zařízení do výstupního.

Mezi elektronické spotřebiče patří

Související články

Externí odkazy