Povrchový důl

Z Multimediaexpo.cz

Povrchový důl je antropogenní útvar, zřízený člověkem za účelem povrchového dobývání nerostných surovin.

Povrchové doly tvoří rozlehlé plochy, které mají neblahý vliv na krajinný ráz. Principem povrchových dolů je odtěžení nadložních vrstev sedimentů a vytěžení vlastní suroviny nebo horniny. Povrchový důl je protějškem hlubinného dolu (hlubinného dobývání nerostů), je to méně šetrný, ale účinnější způsob dobývání. Pro povrchový důl se v praxi používá synonymum lom.

Povrchový důl Garzweiler v Severním Porýní-Westfálsku


Hnědouhelné povrchové doly (Česká republika)

V České republice se hnědé uhlí dobývá převážně v Mostecké pánvi a v Sokolovské pánvi. Těžba je rozložena do několika povrchových dolů podle společností provádějících těžbu.

Související články

Reference