Surovina

Z Multimediaexpo.cz

Surovina je pojem, jímž zpravidla označujeme surovou hmotu. Jedná se obvykle o dosud nijak nezpracovanou materii, která se nachází v původním přírodním stavu i tvaru a jež slouží coby hmotná látka přímo vstupující do nějakého výrobního technologického procesu. Ze suroviny se vyrábí polotovar a z polotovaru výrobek.

Obsah

Přírodní suroviny

Základní suroviny

Základními surovinami (společně se sluneční zářením) jsou pro každý živý organizmus pocházející z biosféry planety Země dvě hlavní přírodní entity, jež svým původem pocházející přímo z prostředí neživé přírody :

Další suroviny z prostředí neživé přírody

Zpravidla se jedná o různé typy nerostů, minerálů, hornin, které jsou člověkem přímo těženy, dolovány či jinak získávány z běžného prostředí neživé přírody - např.:

Suroviny z prostředí živé přírody

Jako suroviny ale mohou sloužit i různé produkty pocházející z prostředí živé přírody :

Zvláštní suroviny

  • Jakožto suroviny mohou sloužit i odpadní produkty lidské činnosti zvané odpady, jedná se proces recyklace odpadů respektive surovin, který je šetrný k využívání přírodních zdrojů planety Země.

Citát

Surovinou 21. století je kreativita.

Související články