Sediment

Z Multimediaexpo.cz

Pohled na obnažené jezerní sedimenty.

Sediment je usazenina, složená z částic pevných látek, které se vlivem tíže usadily na dně prostoru, naplněného plynem, tedy např. zemskou atmosférou, nebo kapalinou, např. nádoby nebo přírodní vodní prostory (řek, jezer, jezer, vodních nádrží, moří, oceánů apod.). Sediment může být tvořen jakoukoliv látkou, která může být v přírodě přenesena větrem nebo vodním tokem i ze značně vzdálených míst. Vzduchem transportované a později sedimentované prachové částice (eolický sediment, větrný sediment) se obvykle nazývají spraše, případně po dlouhodobém sesedání spojené v pevnější sprašové horniny. V přírodě se mohou v přirozených vodních oblastech shomažďovat sedimenty ve formě vrstev bahna nebo písku či drobnějšího štěrku a jejich směsí po velice dlouhou dobu a vytvářet tak sedimentární horniny. Ty mohou obsahovat zkameněliny původních živočichů a rostlin, žijících ve vodě nebo na jejím okraji. Jako organické sedimenty se obvykle označují i vrstvy materiálu biologického původu, např. ptačího trusu (guano).

Související články