Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Z Multimediaexpo.cz


Právnická fakulta Masarykovy univerzity vznikla v Brně roku 1919 a jejím prvním děkanem byl slavný František Weyr. Součástí univerzity byla až do roku 1950, kdy byla zrušena. Obnovena byla v roce 1969. V letech 1990–1996 v jejím rámci působil Mezinárodní politologický ústav.

Obsah

Sídlo

Fakulta nejprve sídlila v budově bývalého alumnátu na Antonínské 1 v Brně (dnes rektorát Vysokého učení technického). V roce 1932 byla architektem Aloisem Dryákem postavena současná funkcionalistická budova na Veveří 70, kde však za 2. světové války sídlilo moravské zemské velitelství Gestapa a až po válce byla budova fakultě vrácena. Ovšem po jejím zrušení byla budova dána do užívání Vojenské akademii a Právnické fakultě se vrátila až v roce 1991. Mezitím v letech 1969–1990 sídlila v Brně na Zelném trhu 2/3.[1]

Symboly

Právnickou fakultu MU při slavnostních příležitostech symbolizují akademické insignie, a to žezlo Právnické fakulty z roku 1938, na jehož hlavici je alegorická postava Spravedlnosti s mečem, a řetěz děkana Právnické fakulty z roku 1936, přičemž na medaili je na aversu poprsí Albína Bráfa a na reversu liktorské pruty se sekyrou a nápis "Lex dura sed lex". Barvou fakulty je fialová. [2]

Studium

V současnosti fakulta umožňuje studium v:[3]

 • bakalářském programu Právní specializace, oborech: Právní vztahy k nemovitostem, Právo a finance, Právo a mezinárodní obchod, Právo a podnikání, Teorie a praxe přípravného řízení trestního, Veřejná správa a Vyšší justiční úředník.
 • magisterském programu Právo a právní věda, oboru Právo (včetně možnosti vykonat rigorózní řízení a získat titul JUDr.) a v navazujícím magisterském programu a oboru Veřejná správa.
 • doktorském programu Teoretické právní vědy, oborech: Dějiny práva a římské právo, Finanční právo a finanční vědy, Mezinárodní právo soukromé, Mezinárodní a evropské právo, Občanské právo, Obchodní právo, Pracovní právo, Správní právo a právo životního prostředí, Teorie práva, Trestní právo a Ústavní právo a státověda.

Fakulta dále realizuje celoživotní vzdělávání[4] a nabízí také zpracování posudků a expertiz v oblasti práva a osobní konzultace s akademickými pracovníky. Nikoli však bezplatné právní poradenství pro veřejnost, ačkoli zavedení takové právní kliniky se připravuje.[5] Magisterští studenti si mohou během studia vybrat mezi více povinně volitelnými předměty, které jsou zaměřené na simulovaná soudní jednání či rozhodčí řízení, konstrukci smluv, tvorbu práva apod., nebo které ve formě právních klinik umožňují seznámit se s praxí různých institucí (např. veřejného ochránce práv). Kromě toho musí v závěru studia absolvovat odbornou praxi.[6] Ze srovnání všech českých právnických fakult, které uskutečnily Lidové noviny v roce 2011, vyšla jako nejlepší.[7] Stejného výsledku dosáhla téhož roku i ve srovnání Hospodářských novin.[8]

Katedry a ústavy

 • Katedra dějin státu a práva
 • Katedra právní teorie
 • Katedra občanského práva
 • Katedra obchodního práva
 • Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení
 • Katedra ústavního práva a politologie
 • Katedra správní vědy a správního práva
 • Katedra trestního práva
 • Katedra mezinárodního a evropského práva
 • Katedra finančního práva a národního hospodářství
 • Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva
 • Centrum jazykového vzdělávání
 • Centrum univerzitního sportu
 • Ústav práva a technologií

Významní vyučující

Související články

Reference

 1. Historické kalendárium [online]. Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2008-10-19, [cit. 2008-10-19]. Dostupné online. (cs) 
 2. Statut Masarykovy univerzity, čl. 37 a příloha č. 9
 3. Studijní programy
 4. Celoživotní vzdělávání na PrF MU
 5. V říjnu 2010 vyhlásila děkanka Právnické fakulty Masarykovy Univerzity výběrové řízení na pozici odborného asistenta pro vytvoření a výuku v oboru Právo předmětu Právní klinika: Teoretická příprava s nástupem od roku 2011.
 6. Studijní plán oboru Právo v akademickém roce 2010/2011
 7. Když na práva, tak do Brna, lidovky.cz, 7. února 2011
 8. Studium práv: Univerzita Karlova poprvé ztratila nadvládu. Vítězí Brno, iHNed, 8. února 2011

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Právnická fakulta MU