Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Bakalář

Z Multimediaexpo.cz

Bakalář je akademický titul označující absolventa bakalářského studijního programu. Zkracuje se na Bc., pro umělecké studijní programy se používá varianta bakalář umění BcA. Obě varianty titulu se umísťují před jméno. Udělování titulu bakalář se v České republice řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Získá ho zpravidla absolvent tří až čtyřletého studia na univerzitě nebo jiné vysoké škole, případně také student, který ukončil studium na vyšší odborné škole oprávněné tento titul ve spolupráci s vysokou školou udělovat.

Dějiny titulu

Baccalaureatus (vavřínem ověnčený) označoval původně na středověké univerzitě akademický gradus, jehož student dosáhl po absolvování trivia, které tvořila gramatika, dialektika a rétorika. Poté absolvent vypomáhal s učením a následně se věnoval kvadriviu. Později se tento titul získával po absolvování artistické fakulty a umožňoval vstup na ostatní fakulty univerzity.