Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Režie

Z Multimediaexpo.cz

Tento článek pojednává o filmu a divadle. O druhu nákladů v podniku pojednává článek Režie (ekonomika).

Režie je umělecko-tvůrčí profese ve filmové, divadelní, rozhlasové nebo televizní tvorbě spočívající v organizaci filmového, jevištního… dění, konzistentní interpretace adaptovaného díla a předání jeho myšlenky divákovi. Člověk vykonávající tuto profesi je režisér.

Ve filmové tvorbě je režisér součástí hlavního výrobního štábu a současně vedoucí tzv. podštábu režiséra, do kterého spadá pomocný režisér, asistent režie, popř. praktikant režie, skriptka, kostymér, kostýmní výtvarník a fotograf. Tito členové štábu jsou současně jeho přímými podřízenými. Nadřízeným režiséra je vedoucí výrobního štábu, ale jen ve věcech, které se netýkají uměleckého aspektu díla (ekonomicko-technické aspekty).

Režisér se práce na filmu (televizní/rozhlasové hře, …) účastní od prvního dne přípravných prací do schválení díla (u klasického filmu typicky na dvou pásech) a předání všech podkladů objednavateli díla nebo do filmových laboratoří.

Další významy slova

  • Pojmem režie se také označuje oddělená místnost, kde režisér sedí například při řízení (režírování) přímého televizního či rozhlasového přenosu nebo vícekamerového záznamu. Totéž platí i pro pracoviště zvukařů v nahrávacích studiích (zvuková režie) nebo při ozvučování velkých společenských prostor.
  • Termín režie se používá v oboru televizní techniky i pro samostatné (například přenosné) zařízení pro živý střih videa a zvuku. Lze na něm zpravidla i s možností použití jednoduchých obrazových triků kompletně odbavit televizní přenos z několika kamer či záznamových zařízení.

Související články

Externí odkazy