Schodiště

Z Multimediaexpo.cz

Schodiště v Sydney (HDR)

Schodiště je stavební prvek sloužící k propojení jednotlivých podlaží nebo k překonání určitého výškového rozdílu.

Obsah

Názvosloví

Schéma schodiště
 • 1 – podesta
 • 2 – mezipodesta (odpočívadlo) – spojuje jednotlivá schodišťová ramena ve stejné výškové úrovni
 • 3 – nástupní rameno
 • 4 – výstupní rameno
 • 5 – schodišťová zeď – omezuje schodišťový prostor a často jsou použity jako nosné konstrukce schodiště
 • 6 – zábradlí
 • 7 – zrcadlo – prostor mezi nástupním a výstupním ramenem, může být volný či vyzděný
 • 8 – jalový stupeň – první, nástupní stupeň schodišťového ramene, který je zabudovaný do podesty
 • 9 – ukončovací stupeň – poslední, výstupní stupeň schodišťového ramene, který je zabudovaný do mezipodesty nebo podesty
 • 10 – výstupní čára – pomyslná čára, která spojuje přední hrany schodišťových stupňů v teoretické ose výstupu

Další pojmy

 • schodišťové rameno – šikmá konstrukce o nejméně 3 schodišťových stupních, která spojuje dvě různé výškové úrovně
 • schodnice – šikmý nosník podporující schodišťové rameno nebo schodišťové stupně
 • schodišťový stupeň – konstrukční prvek, který umožňuje překonávat určitou výšku a délku jedním normálním krokem
 • stupnice – horní vodorovná plocha schodišťového stupně na kterou se našlapuje
 • podstupnice – přední svislá plocha schodišťového stupně
 • čelo stupně – boční svislá plocha schodišťového stupně

Výpočty schodišť

šířka/výška stupně

Pro běžné schodiště platí, že šířka (b) a výška (h) stupně se určuje ze vzorce:

2*h+b=630mm

podchodná a průchodná výška

Platí že:

 • Nejmenší podchodná výška h1 je vypočtena vzorcem
h1=1500+750/cos(alfa) (alfa je sklon schodiště)

nebo 2100 mm pro schodiště v rodinných, bytových domech, chatách a pro pomocná žebříková schodiště do sklonu 50°

nebo 2300 mm pro pomocná žebříková schodiště o sklonu nad 50°


 • Nejmenší průchodná výška h2 je vypočtena vzorcem
h2=1500*cos(alfa)+750 (alfa je sklon schodiště)

Rozdělení schodišť a schodišťových ramen

Levotočivé schodiště (Vatikán)
Schodiště v Moskvě (2008)

a) podle funkce

 • hlavní
 • vedlejší
 • podřadná
 • vyrovnávací
 • nouzová (úniková, požární)

b) podle umístění

 • vnitřní
 • vnější
 • terénní

c) podle půdorysného tvaru

 • s rameny přímými
 • s rameny zakřivenými
 • s rameny smíšenými

d) podle smyslu

 • přímá
 • pravotočivá
 • levotočivá

e) podle materiálu

f) podle konstrukce

 • s plně podporovanými stupni - pažená - podezděná - desková
 • s oboustraně podporovanými stupni - schodnicová - vřetenová - visutá - zavěšená
 • schodiště se stupni konzolovitě vetknutými
 • schodiště se zvláštními stupni

g) podle sklonu schodišťového stupně

 • rampy - sklon od 0° do 10°
 • rampová – sklon od 10° do 20°, výšky stupňů 80 – 130 mm
 • mírná – sklon od 20° do 25°, výšky stupňů 130 – 150 mm
 • běžná – sklon od 25° do 35°, výšky stupňů 150 – 180 mm
 • strmá – sklon od 35° do 45°, výšky stupňů 180 – 250 mm
 • žebříková – sklon od 45° do 60°
 • skloněné žebříky - od 60° do 80°
 • svislé žebříky - od 80° do 90°

Optimální sklon interiérového schodiště je cca 35°.

h) podle odolnosti proti ohni

 • hořlavá
 • nesnadno hořlavá (dřevěná,která mají podhled omítnutý)
 • nehořlavá (ocelová,kamenná,betonová)

i) podle technologie provedení

 • vyzdívaná
 • monolitická
 • svařovaná
 • částečně montovaná
 • plně montovaná z prefabrikovaných dílců

dřevěný materiál na schody

Literatura

Související články

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Schodiště
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Schodiště