V pátek 26. dubna 2024 začala naše nová
a velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte rychle soutěžit o lákavé ceny !!

Součinitel odporu

Z Multimediaexpo.cz

Součinitel odporu je činitel ve vztahu pro odporovou sílu, který vyjadřuje závislost odporu prostředí na tvaru tělesa.

Obsah

Značení

Určování hodnoty

Hodnota součinitele odporu se určuje experimentálně pro každé těleso. Hodnota závisí na tvaru zkoumaného tělesa a kvalitě povrchu a její výpočet je prakticky nemožný.

Příklady součinitele odporu pro různé tvary

Těleso Součinitel
aerodynamický tvar 0,037
vypuklá polokoule 0,33
koule 0,50
rovná tenká deska 1,2
dutá polokoule 1,3

Související články