Tvar

Z Multimediaexpo.cz

Crystal Clear help index.png   Informace uvedené v tomto článku je potřeba ověřit.
  Prosíme, pomozte vylepšit tento článek doplněním věrohodných zdrojů.
Crystal Clear help index.png


Broom icon.png Tento článek potřebuje úpravy. Můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že ho vylepšíte.
Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl a Encyklopedický styl.
Broom icon.png


Tvar obvykle označuje prostorové (popř. i rovinné) rozložení (nejčastěji hmoty, např. částic, těles, hmotných bodů apod.), bez ohledu na podstatu materiálu. Označování jednotlivých tvarů je odvozeno z geometrie. Jde o abstrakci od hmotné podstaty tělesa. Dvě tělesa mají stejný tvar, jestliže existuje podobné zobrazení, kdy jedno z nich je vzorem a druhé obrazem. Pojem geometrický útvar je společný název pro množiny bodů studované v geometrii, např. přímka, rovina, mnohoúhelník, kružnice, koule. Zobecněním pojmu tvar se zabývá matematická věda topologie.

Použití

Používá se v různých spojeních:

Související články