13. září 2021 je velmi významné datum pro naši Encyklopedii !!
Máme zcela novou kancelář, která leží přímo u obchodního centra Atrium Flora a stanice metra Flora !
Naše stará adresa je definitivně nahrazena novou — Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

Společenství nezávislých států

Z Multimediaexpo.cz

Vlajka SNS
Členské státy a přidružení členové

Společenství nezávislých států (SNS) (rusky: Содружество Независимых Государств, Sodružestvo nězavisimych gosudarstv) je organizace zahrnující 9 z 15 bývalých svazových republik Sovětského svazu: Arménii, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, Tádžikistán a Uzbekistán. Turkmenistán přerušil své stálé členství 26. srpna 2005 a je v současné době přidruženým členem. 12. srpna 2008 oznámila Gruzie odchod ze SNS. 14. srpna pak gruzínský parlament vzhledem k ozbrojenému konfliktu s Ruskem hlasováním anuloval smlouvy o členství v SNS.[1][2]

Sídlem Společenství nezávislých států je běloruský Minsk.

Obsah

Historie

SNS vzniklo na podzim 1991 jako volný svazek postsovětských států s nově získanou samostatností. Dne 8. prosince 1991 se uskutečnilo setkání ruských, ukrajinských a běloruských představitelů, kteří se dohodli na vytvoření nové organizace otevřené všem postsovětským státům. Dne 21. prosince 1991 byla v Alma-Atě podepsána zakládající smlouva.

Při olympijských hrách v roce 1992 v Albertville a Barceloně vystoupili sportovci členských zemí SNS poprvé a naposled ve společných barvách v rámci jednoho týmu.

Pobaltské státy (Estonsko, Lotyšsko, Litva) se odmítly stát součástí SNS, jelikož považovaly své předešlé členství v SSSR za vnucené a protiprávní. Gruzie zprvu taktéž stála mimo SNS, vstoupila až v roce 1993 pod vlivem Ruské federace. V roce 2005 vystoupil ze Společenství Turkmenistán, který tak potvrdil svou izolacionistickou politiku; v současnosti je přidruženým členem.

Organizace nemá příliš nadstátních pravomocí, její význam je tak spíše symbolický ve smyslu návaznosti na SSSR. Působnost SNS se omezuje víceméně na koordinaci společných obchodních, finančních, legislativních a bezpečnostních otázek. Nejvýznamnější dohodou uskutečněnou v rámci SNS bylo vytvoření společné zóny volného obchodu členských zemí. Zóna měla oficiálně začít existovat v průběhu roku 2005.

Související články

Reference

  1. CNN – Georgia to leave alliance of ex-Soviet states (anglicky)
  2. China View – Georgian parliament votes to quit CIS (anglicky)

Externí odkazy