Stalinismus

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání


Stalinismus byla politická teorie a praxe spjatá s J. V. Stalinem. Teorie stalinismu se vyznačovala především koncepcí budování socialismu v jedné zemi. Během 30. let proběhla kolektivizace zemědělství a industrializace. Dále Stalin a jeho spolupracovníci vytvořili systém, ve kterém byla veškerá moc soustředěna v rukou vedení Komunistické strany Sovětského svazu a tajné policie. Zastánci odlišných politických koncepcí v komunistické straně (např. Lev Davidovič Trockij, Nikolaj Bucharin, Lev Kameněv, Grigorij Zinovjev) byli fyzicky zlikvidováni. Mimostranická opozice byla zcela eliminována (její členové popraveni nebo umístěni do gulagů). Po druhé světové válce se stalinismus rozšířil i do dalších zemí za tzv. železnou oponou, měl velký vliv i v komunistických stranách některých západoevropských zemí. Po XX. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu a odsouzením kultu osobnosti začal proces destalinizace. V roce 1964 byl však zastaven, (Chruščova vystřídal Brežněv). Stalinský model socialismu pak v SSSR přežíval v trochu liberálnější formě (perestrojka) až do rozpadu SSSR v roce 1991.


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace