Západní Evropa

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Západní Evropa geograficky leží západně od střední Evropy a severovýchodně od Pyrenejského poloostrova. Ekonomicky se západní Evropa řadí mezi vyspělejší a bohatší regiony Evropy. Politicky je západní Evropa demokratickou oblastí.

Charakteristika

Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy. Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu. v reliéfu převažuje nížina. Obyvatelstvo mluví románskými, germánskými, keltskými jazyky. V náboženství převažují katolíci a protestanti mezi přistěhovalci je silná muslimská menšina. V hospodářství převažují služby nad průmyslem a zemědělstvím. V Severním moři je významné ložisko ropy a zemního plynu. Všechny státy v oblasti jsou členskými zeměmi Evropské unie, až na Velkou Británii používají všechny země v oblasti euro.

Související články


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace