13. září 2021 je velmi významné datum pro naši Encyklopedii !!
Máme zcela novou kancelář, která leží přímo u obchodního centra Atrium Flora a stanice metra Flora !
Naše stará adresa je definitivně nahrazena novou — Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

Západní Evropa

Z Multimediaexpo.cz

Západní Evropa geograficky leží západně od střední Evropy a severovýchodně od Pyrenejského poloostrova. Ekonomicky se západní Evropa řadí mezi vyspělejší a bohatší regiony Evropy. Politicky je západní Evropa demokratickou oblastí.

Charakteristika

Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy. Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu. v reliéfu převažuje nížina. Obyvatelstvo mluví románskými, germánskými, keltskými jazyky. V náboženství převažují katolíci a protestanti mezi přistěhovalci je silná muslimská menšina. V hospodářství převažují služby nad průmyslem a zemědělstvím. V Severním moři je významné ložisko ropy a zemního plynu. Všechny státy v oblasti jsou členskými zeměmi Evropské unie, až na Velkou Británii používají všechny země v oblasti euro.

Související články

  • Západ – západní kultura, západní svět