Industrializace

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Industrializace je proces, během něhož dochází ke změně společnosti. Předprůmyslová společnost se tímto mění v průmyslovou.

Obsah

Společenské změny

Při zavádění prvních výrobních závodů v 18. století, převážně v Anglii docházelo k tomu, že majitelé byli většinou bohatí šlechtici. Ti nijak nedbali na podmínky dělníků, kteří se stěhovali do měst za prací z venkova. Dělníci tak v této době žili v otřesných podmínkách, což vedlo k vzniku mnoha dělnických organizací. Zrodily se tak levicové směry jako socialismus a komunismus. 19. století je často charakterizované jako období útlaku dělníků; tuto situaci zmírnilo až vytváření odborových organizací a spolupráce zaměstnavatelů se státem. Během industrializace také docházelo i dochází k pádům některých církevních dogmat, vzniká kapitalismus a moderní demokracie ve své dnešní podobě a předpoklady k sekularizaci společnosti.

Příčiny vzniku

Historie

První zemí na světě, kde došlo k industrializaci byla Anglie, nedlouho po ní následovala Francie, Německo a Spojené Státy. Do konce 19. století se až s výjimkou Balkánu a Ruska zprůmyslnila celá Evropa. V Rusku po Říjnové revoluci byla zahájena až ve 30. letech za Stalinovy vlády; stavěla se tam celá nová průmyslová města. Druhá světová válka naplno ukázala možnosti války, zajišťované masovou výrobou v již industrializované společnosti a to v dosud nevídaných měřítkách. V 50. letech minulého století začala válka studená, během níž došlo k většímu rozvoji průmyslu v USA a SSSR a jeho satelitech. Také došlo k velké industrializaci v Japonsku, od 80. let i v Malajsii, Taiwanu a Jižní Koreji. Dnes se díky změnám režimu v Číně rozšiřuje moderní průmysl i tam.

Dělení

Industrializace se dá rozdělit do třech vývojových etap:

Související články

Literatura

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace