Teplota varu

Z Multimediaexpo.cz

Teplota varu je teplota, při níž kapalina vře.

Fyzikálně je teplota varu definována tak, že se jedná o teplotu, při které se právě vyrovná tlak par kapaliny s tlakem okolního plynu. Teplota varu závisí na atmosférickém tlaku (nebo obecněji na tlaku, který na kapalinu působí). Protože závisí na tlaku, představuje ve fázovém diagramu čáru, takže „bod varu“ je chybné úsloví - na rozdíl od trojného bodu.

Značení


Přehled teplot varu

Tabulka uvádí teploty varu vybraných látek za normálního tlaku.

Látka tv / °C
voda 100
etanol 78,3
vodík -253
rtuť 357
železo 2 750
hliník 2 470
Wolfram 5 550

Související články