Titul

Z Multimediaexpo.cz

Slovo titul pochází z latinského slova titulus, tedy česky hodnost a má několik možných významů:

Další významy

  • oslovení určité osoby:
    • excelence - oslovení státních funkcionářů resp. hlav států a vlád v mezinárodním styku
    • pan, paní (ve zkratce p., pí.) - nejobecnější občanský titul, např. pan Novák
    • pleno titulo (latinsky, ve zkratce p. t., P. T., česky plným titulem) - zástupný titul, např. p. t. Josef Novák (naznačuje, že pan Novák má nějaké tituly, my je všechny neznáme nebo je nechceme zkomolit, proto použijeme "pleno titulo")
  • název knihy – bývá uveden jak na obálce (deskách) knihy, tak v knize samotné na straně, která se pak nazývá titulní list. Na něm bývá uveden název díla (titul), autor a často také nakladatel a rok vydání. Strana, na které je uveden titul knihy a jméno autora menším písmem, bývá označována jako patitul.
  • exekuční titul – podklad pro exekuční řízení (např. soudní rozsudek), exekuční titul je v tomto řízení vynucován

Podobná slova


Symbol rozcestí

Tato stránka je rozcestník, tedy místo s více odkazy na různé články, které by jinak měly stejný nebo velmi silně podobný název. Jestliže vás sem dovedl odkaz, který by měl správně směřovat na specifický význam tohoto pojmu, můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že se vrátíte na odkazující stránku a tamní odkaz opravíte takovým způsobem, aby vedl přímo na odpovídající článek.