13. září 2021 je velmi významné datum pro naši Encyklopedii !!
Máme zcela novou kancelář, která leží přímo u obchodního centra Atrium Flora a stanice metra Flora !
Naše stará adresa je definitivně nahrazena novou — Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

Trolejbusová doprava

Z Multimediaexpo.cz

Trolejbus Škoda 15TrM v Hradci Králové

Trolejbusová doprava je součástí městské hromadné dopravy v mnoha městech po celém světě. Je provozovaná po vozovkách pozemních komunikací a její vozidla i zastávky jsou velmi podobné autobusovým. V Česku (ale i jinde, např. na Slovensku) jsou trolejbusy však drážními vozidly a jejich řidiči získávají řidičská oprávnění podle zákona o drahách. Trolejbusy se až na výjimky (např. trolejbusová trať SimferopolJalta na Ukrajině) používají pouze ve městech.

Obsah

Vznik a vývoj

Moderní trolejbus ve Vancouveru

Trolejbusová doprava vznikla na začátku 20. století jako kompromis mezi autobusovou a tramvajovou koncepcí. První z českých měst, která trolejbusovou dopravu v 1. desetiletí 20. století v Česku zavedla, byly České Velenice a České Budějovice. Šlo hlavně o místa, kde by nešlo provozovat klasickou tramvajovou trať. K masovému rozvoji trolejbusů došlo jak v Československu, tak i v Evropě v polovině 20. století. Poté rozvoj autobusové dopravy je málem odkázal do muzeí, ropná krize ale situaci změnila. Od 80. let se začala trolejbusová doprava opět rozšiřovat, větší váhu získal i argument, že je ekologicky šetrnější než autobus i než tramvaj.

Hodnocení trolejbusové dopravy

Výhody

Oproti tramvajové dopravě:

 • lepší manévrovatelnost (možnost vyhýbání se do stran, zajetí k chodníku atd.)
 • možnost dosažení většího zrychlení/zpomalení a kratších rozjezdových/brzdných drah
 • větší stoupavost vozidel - možnost zřizování tratí na větším sklonu
 • zpravidla menší nároky na šířku komunikací - možnost zřizování tratí v užších ulicích
 • nižší investiční náklady na zřizování a rekonstrukce tratí (odpadají kolejové sítě, většinou využívá stávající komunikace)
 • nižší provozní náklady na údržbu tratí
 • nižší hlučnost

Oproti autobusové dopravě:

 • ekologičnost
 • úspora dovážených paliv (kromě napájení z agregátu se spalovacím motorem využívá elektrickou energii vyráběnou převážně z tuzemských zdrojů)
 • většinou nižší měrná cena trakční energie na ujetý km
 • zpravidla lepší jízdní vlastnosti zejména ve stoupání (akcelerace) díky přetížitelnost a příznivějším charakteristikám elektrického trakčního pohonu
 • možnost rekuperačního brzdění
 • jednodušší mechanická část pohonu [nevyžaduje měnitelné převody, možnost individuálního pohonu náprav, příp. kol (výjimka: hybridní autobusy s elektrickým přenosem výkonu)]

Nevýhody

Oproti tramvajové dopravě:

 • nižší dosažitelná přepravní kapacita
 • vyšší měrná spotřeba trakční energie díky větším jízdním odporům
 • zpravidla kratší životnost vozidel
 • složitější a dražší trolejové vedení

Oproti autobusové dopravě:

 • závislost na dodávce elektrické energie z trolejovém vedení a z toho plynoucí menší operativnost (výjimky: provoz na akumulátorové baterie nebo dieselagregát)
 • investiční náklady na výstavbu a rekonstrukce pevných elektrických trakčních zařízení
 • provozní náklady pevných elektrických trakčních zařízení
 • přísnější technické a právní podmínky pro zřizování i provozování trolejbusové dopravy
 • zpravidla vyšší pořizovací cena trolejbusů oproti autobusům vyráběným zpravidla ve větších sériích (často kompenzovaná delší životností)
 • omezení rychlosti při průjezdu výhybkami, kříženími a oblouky (dnes významné jen u starších konstrukcí trolejového vedení a sběračů)

Související články

Externí odkazy