13. září 2021 je velmi významné datum pro naši Encyklopedii !!
Máme zcela novou kancelář, která leží přímo u obchodního centra Atrium Flora a stanice metra Flora !
Naše stará adresa je definitivně nahrazena novou — Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

Východní Evropa

Z Multimediaexpo.cz

Východní Evropa má různé významy, podle toho v které souvislosti je tento pojem použit.

Obsah

Zeměpisný pojem

Geograficky obsahuje východní Evropa Ukrajinu, evropskou část Ruska, Bělorusko a Moldavsko a malými částmi svého území do Evropy zasahují také státy Ázerbájdžán, Gruzie a Kazachstán. Někdy se do východní Evropy počítají také pobaltské státy: Estonsko, Lotyšsko, Litva.[1]

Protože značná část východní Evropy leží na severu a byla přístupna přes Baltské moře – a města jako Petrohrad, Novgorod a Moskva leží severněji než mnohá města Skandinávie – tak se do poloviny 19. století severozápadní Rusko zpravidla přiřazovalo k severní Evropě.

Krajinu východní Evropy vyznačuje východoevropská rovina, rozléhající se až k pohoří Uralu a řece Uralu, které na jejím východě dělí Evropu od Asie a na severu k Severnímu moři.

Státy východní Evropy

Historický pojem

Z pohledu dějinného zahrnuje východní Evropa Ukrajinu, evropskou část Ruska, Bělorusko a Moldávii. Často se do ní také zahrnují kavkazské země Gruzie, Arménie a někdy dokonce i Ázerbájdžán. Historicky a kulturně jsou východoevropské země pod vlivem pravoslavné církve a byly – na rozdíl od Osmanskou říší ovládaného Balkánu – pod vládou Ruska.

Země a kultury východní Evropy se – stejně jako země a kultury jihovýchodní Evropy – buď vůbec nepodílely, nebo jen zanedbatelně, na společenském vývoji ovlivněném renesancí, reformací a osvícenstvím. To ovšem neplatí pro části západní Ukrajiny a částečně Běloruska, kde působil silný polský vliv (na Zakarpatí pak uherský).

Etnický, kulturní pojem

V etnickém, jazykovém a kulturním smyslu znamená východní Evropa tu část Evropy, která je obydlena Slovany. Převážně – neboť např. slovanské kmeny sídlily, a dodnes jejich zbytky sídlí (Lužičtí Srbové), i na území východního Německa a např. maďarština není slovanským jazykem.

Politický pojem

Z pohledu Západu se za studené války jako východní Evropa běžně označovaly všechny komunistické země Evropy, včetně bývalé NDR. Dodnes je tento zeměpisně zjednodušený název používán i pro středoevropské země, které ke komunistickému bloku dříve patřily – Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko. V souvislosti se snahou zmírnit toto označení, kteří vnímají obyvatelé středoevropských zemí poměrně pejorativně, se začal používat termín Střední a Východní Evropa. I přesto se však odkaz na staré rozdělení světa objevuje. Během finanční krize v letech 2008 a 2009 došlo na začátku roku 2009 k poklesu důvěryhodnosti ve východoevropské trhy, což oslabilo všechny měny i ve Střední Evropě.

Kritika pojmu

Pojem Východní Evropa bývá často v zemích Střední Evropy považován za urážlivý kvůli spojitosti s komunismem a Ruskem. Obyvatelé Střední Evropy tak často prosazují, aby byli označováni za středoevropany, nikoliv východoevropany.

Po rozpadu komunismu v SSSR a jeho východních satelitech se začalo používat označení Střední a východní Evropa (SVE).

Související články

Reference

  1. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

Externí odkazy