Výroba

Z Multimediaexpo.cz

Broom icon.png Tento článek potřebuje úpravy. Můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že ho vylepšíte.
Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl a Encyklopedický styl.
Broom icon.png

Výroba je lidská činnost přeměňující přírodní předměty na statky. Je hlavní složkou hospodářského procesu, neboť rozdělit a přerozdělit můžeme jen to, co se vyrobilo. Jedná se o činnost, při které člověk přetváří přírodu ve statek a službu. Součástí výroby je výrobní spotřeba. Základním předpokladem jsou výrobní zdroje (činitele). Jsou to vstupy do výroby. Vstupy se přeměňují výrobním procesem a mění se ve výstupy (statky, služby).

Výrobní stupně

Výrobní faktory

Elementární faktory se skládají ze základních prepozic, potřebných k danému druhu výroby. Dělí se na několik kategorií:

  1. Půda: zemědělská a stavební, nerostné suroviny.
  2. Lidský kapitál: lidská činnost; množství pracovní síly, její kvalita a v neposlední řadě také kvalifikace.
  3. Reálný kapitál: veškeré hmotné prostředky, které jsou zapotřebí k zajištění výrobní činnosti.
  4. Nereálný (fiktivní) kapitál: reálný kapitál v cenných papírech, např. akcie nebo dluhopisy.

Naproti tomu dispoziční faktory kombinují předchozí elementární faktory a jsou jimi například plánování, samotný proces výroby, kontrola, propagace a odbyt. Poměr cena výroby a cena výrobku se v ideálním případě blíží jedné.