Věznice

Z Multimediaexpo.cz

Tradiční středoasijská věznice na fotografii z počátku 20. století

Věznice nebo také - z části podle typu - vězení, káznice, šatlava, žalář či nápravně výchovné zařízení (slangově také lapák, chládek, díra, loch, za mřížemi či basa) je zařízení, ve kterém se vykonává trest odnětí svobody.

Obsah

Rozdělení věznic v ČR

V ČR se vězení dělí do skupin podle míry vnější ostrahy, zajištění bezpečnosti a uplatňování bezpečnosního programu do čtyř základních skupin.

Pro mladistvé je zřizován zvláštní typ vězení - věznice pro mladistvé, který je rozdělen výše zmíněným způsobem. Do vězení pro mladistvé jsou umisťováni odsouzení, kterým ještě není osmnáct let, nebo u kterých tak rozhodl soud. O tom, do kterého typu vězení je odsouzený zařazen, rozhoduje soud podle závažnosti spáchaného trestného činu a podle osoby pachatele. V České republice je 36 věznic, z toto 10 vazebních. V současné době se Vězeňská služba ČR potýká s přeplněností svých kapacit. Celkový počet vězněných osob se pohybuje okolo 22 000. Z toho je zhruba 2,5 tisíce obviněných. (údaje platné k únoru 2010). Každá věznice má svého ředitele, centrální správu zajišťuje generální ředitelství v Praze. Od 1. ledna 2009 zahájila Vězeňská služba provoz detenčního ústavu v Brně. Zabezpečovací detence je nový typ ochranného opatření pro pachatele závažné trestné činnosti. Jde o osoby s vysokou mírou nebezpečnosti pro společnost. Ústav v Brně skýtá 48 lůžek, dalších 150 míst je v Opavě.

Známé věznice

Věznice v historii

Související články

Literatura

FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení. Překlad Čestmír Pelikán. Praha : Dauphin, 2000. 427, [2] s. (Studie; sv. 10.) ISBN 80-86019-96-9.  


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Věznice
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Věznice