Vláda

Z Multimediaexpo.cz

Crystal Clear help index.png   Informace uvedené v tomto článku je potřeba ověřit.
  Prosíme, pomozte vylepšit tento článek doplněním věrohodných zdrojů.
Crystal Clear help index.png


Vláda je státní instituce, jíž podle teorie dělby moci náleží výkonná moc, oprávnění vymáhat a vynucovat zákony a právní předpisy. V zemích označovaných jako demokratické je obvykle v současnosti vláda centrem pouze výkonné moci (v protikladu proti moci zákonodárné, která je v kompetenci parlamentu, a k moci soudní, která je v kompetenci soudů). U jiných typů státního zřízení nejsou moci výkonná, zákonodárná a soudní (a v minulosti také církevní) oddělovány a vláda může mít v rukách všechny nebo některé z nich. Opakem vlády je bezvládí neboli anarchie.

Typy (formy) vlády

Reference

Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Vláda