Lucembursko

Z Multimediaexpo.cz

Lucembursko
Grand-Duché de Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Groussherzogdem Lëtzebuerg
Velkovévodství lucemburské
Flag of Luxembourg.png  Coat of Arms of Luxembourg.png
Lucemburská vlajka   Lucemburský znak
The media player is loading... Prehravac se nahrava...

Lucemburská hymna – Ons Hémécht
Geografie
EU location LUX.png
Hlavní město: Lucemburk
Rozloha: 2 586 km2 (166. na světě)
z toho zanedbatelně % vodní plochy
Nejvyšší bod: Kneiff (560 m n.m.)
Časové pásmo: +1
Obyvatelstvo
Počet obyvatel: 442 972 (168. na světě)
Hustota zalidnění: 171 (. na světě)
HDI: 0,956 (vysoký)
Jazyk: lucemburština, němčina,
francouzština
Náboženství: katolické
Státní útvar
Státní zřízení: velkovévodství
Měna: euro (do roku 2002 lucemburský frank) (EUR)
HDP/obyvatel: USD ()
Mezinárodní identifikace
MPZ: L
Telefonní předvolba: +352
Národní TLD: .lu

Lucembursko, plným českým oficiálním názvem Velkovévodství lucemburské, je vnitrozemský stát na západě Evropy sousedící s Francií, Německem, a Belgií.

Obsah

Dějiny

Hlavní článek: Dějiny Lucemburska

Dějiny samostatného Lucemburska se odvíjejí od vzniku lucemburského hradu. Okolo hradu postupně vznikalo středověké město, jenž se stalo střediskem nevelkého, leč svojí polohou nikoliv nepodstatného panství. Lucemburské hrabství vzniklo roku 963 a na vévodství bylo povýšeno roku 1354 Karlem IV. Ten byl zároveň českým králem. Na český trůn se Lucemburkové dostali v roce 1310, kdy se Jan Lucemburský oženil s Eliškou Přemyslovnou. Po dlouhém období nadvlády jiných zemí získalo Lucemburské velkovévodství samostatnost v 19. století.

Lucembursko zpočátku vystupovalo jako neutrální země. Po opakovaném obsazení ze strany Německa však bylo nuceno tento stav změnit. Po druhé světové válce stálo Lucemburské velkovévodství u zrodu Severoatlantické aliance, Organizace spojených národů a Evropského hospodářského společenství.

Politika

Hlavní článek: Politický systém Lucemburska

Lucembursko je dědičnou konstituční monarchií. Podle ústavy z roku 1868 je výkonná moc soustředěna do rukou velkovévody a kabinetu, jenž se skládá z předsedy vlády a několika dalších ministrů.

Zákonodárná moc spočívá v rukou členů poslanecké sněmovny volené obyvatelstvem přímo na 5 let. Druhá komora, „Conseil d'Etat“ (Státní rada), je složena z 21 řadových občanů a plní poradní úlohu při poslanecké sněmovně. Její členové jsou jmenováni velkovévodou.

Lucemburský parlament

Správní rozdělení

Lucembursko má tři okresy nazvané podle svých správních středisek: Diekirch (Kostelec), Grevenmacher a Lucemburk.

Zeměpis

Lucembursko má kopcovitou krajinu. Nejvyšším vrcholem země je Kneiff (560 m n. m.) v severní části země, kde se rozprostírá část Arden.

Východní hranici země utvářejí tři řeky: Mosela, Our, a Sûre

Hlavní město Lucemburk je zároveň největším městem v zemi. Mezi další důležitá sídla patří Esch-sur-Alzette, Echternach, Diekirch, Differdange, Dudelange a Sanem.

Hospodářství

Hlavní článek: Ekonomika Lucemburska

V roce 1921 byla založena Belgicko-lucemburská ekonomická unie (do účinnosti přišla v roce 1922). Spolupráce mezi těmito státy se projevovala např. vytvořením měnové unie, kdy bylo možno používat až do zavedení eura lucemburský frank na belgickém území a naopak.

Lucembursko má nejvyšší HDP na hlavu v celém světě (přepočteno dle parity kupní síly činil v roce 2004 $70000). Příčinou této vysoce nadprůměrné hodnoty je, že asi třetinu pracovních sil (cca 100.000) tvoří příslušníci okolních států, kteří do Lucemburska dojíždějí a nejsou tudíž do obyvatelstva započítáni. Zemědělství je zastoupeno pouze 0,5 procenty v celkovém HDP. Služby naopak tvoří přes 80 %: v Lucembursku sídlí přes 200 bank. Důležitá je též průmyslová výroba, hlavně průmysl slévárenský, který je ale v celkovém úpadku.

EU je jednoznačně největším obchodním partnerem Lucemburska; obchod s ní tvoří téměř 86 % celkové zahraničněobchodní výměny země. V hlavním městě má sídlo několik mezinárodních institucí, včetně institucí EU (Evropský statistický úřad Eurostat, Evropský soudní dvůr, generální sekretariát Evropského parlamentu, Evropská investiční banka aj.).

1.11.2007 otevřelo Lucembursko pracovní trh taky pro občany Česka bez jakéhokoliv omezení.

Vojenská hudba Lucemburska

Obyvatelstvo

Složení obyvatelstva je velmi pestré, což je dáno vysokou životní úrovní, nízkou nezaměstnaností, a jinými faktory. Hlavně slévárenský průmysl do země v minulosti přilákal mnoho Portugalců a Italů, kteří dnes tvoří významnou menšinu v zemi.

Celkem 87 % obyvatel je římskokatolického vyznání. Ostatní jsou evangelíci, židé a muslimové.

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Lucembursko
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Lucembursko