Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Městský stát

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 25. 7. 2013, 00:24; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Městský stát je označení nezávislého suverénního správního území - státu, který je svým rozsahem (počtem obyvatelstva a rozlohou) de facto městem.

Současnými městskými státy jsou Vatikán, Monako, Singapur.

Mezi městské státy v historii patřily např. starověké Athény, Sparta, italská Benátská republika, Amalfi, Janovská republika (Janov), republika Dubrovník (Dubrovník), Gdaňsk nebo Krakov.

Obsah

Současné městské státy

Monako

Singapur

Vatikán