Štětín

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Dominanty města Štětín
Neplést město s podobným názvem v České republiceŠtětí


Štětín (pol. Szczecin, výslovnost zvuk [ˈʃtʃɛtɕin], něm. Stettin) je město položené na řece Odra v severozápadním Polsku, hlavní město Západopomořanského vojvodství a historická metropole Pomořanska. Městská práva získal v roce 1243. Přístav na Odře.

Obsah

Český Štětín 1919-1956

V letech 1919-1957 byla část Štětína pronajata Československu. Pronájem části Štětína od Německa byl důsledek postavení Československa na straně vítězů 1. světové války. Z právního hlediska bylo Československo s Německem ve válečném stavu od 28. 10. 1918 (vznik Československa až do jeho kapitulace 11. 11. 1918. V této době došlo i k bojům německé armády s československými legiemi na západní frontě ve Francii u Terronu a Vouziers. Německo v rámci mírové smlouvy z Versailles (podepsána dne 28. 6. 1919), kromě toho, že uznalo Československo v jeho historických hranicích, tj. včetně německých separatistických pohraničních útvarů Deutschböhmen, Böhmenwaldgau, Sudetenland a Deutschsüdmähren a vnitřních enkláv Iglau (Jihlava), Brünn (Brno) a Olmütz (Olomouc), odstoupilo Československu dne 10. 1. 1920 ze svého území Hlučínsko a pronajalo část svých přístavů Štětín a Hamburk v roce 1920 Československu na 99 let. V rámci téže smlouvy byly v Německu internacionalizovány vodní toky vedoucí k těmto přístavům. Německo nesmělo zasahovat do provozu plavidel a mohlo zasáhnout pouze v případě ohrožení jeho práv. Své části Štětína se Československo vzdalo v roce 1956 ve prospěch Polska. Polsko naproti tomu roku 1957 odstoupilo Československu území v Krkonoších (obec Mýtiny), u Karviné (dnes jsou obě území součástí České republiky) a v Pieninách (dnes součást Slovenska) vše o celkové rozloze 3,7 km².

Partnerská města

Panorama

Panorama města
Panorama Štětína z mostu Trasy Zamkowej (2011)


Související články

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Štětín
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Szczecin
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace