1,2-dichlorethan

Z Multimediaexpo.cz


1,2-dichlorethan (DCE, funkční název ethylendichlorid (EDC)) je karcinogenní chlorovaná organická látka, řazená mezi těkavé organické látky (VOC).

Obsah

Vlastnosti

Za běžných podmínek jde o čirou, bezbarvou kapalinu s nasládlou vůní. Její teplota varu je 84,1 °C a bod tání –35,7 °C. Dobře se rozpouští v organických rozpouštědlech.

Použití

Používá se hlavně pro výrobu vinylchloridu, což je surovina pro výrobu PVC.

Cl-CH2-CH2-Cl → H2C=CH-Cl + HCl

Využívá se jako rozpouštědlo pro tuky, lepidla, pryskyřice, vosky atd.[1] V minulosti byl používán jako přísada automobilových benzínů, tzv. vynašeč olova[2] a v některých zemích třetího světa se stále používá.

Ekologická rizika

V ovzduší je poměrně stabilní látkou, přispívá ke vzniku fotochemického smogu a může být transportován na větší vzdálenosti. V půdě se rozkládá velmi pomalu.[1]

Zdravotní rizika

Při proniknutí do těla kůží nebo vdechnutím poškozuje dýchací cesty a způsobuje, nevolnost, zvracení, závratě, bolest hlavy, ztrátu paměti, poruchy soustředění, poškození jater či ledvin. Podle IARC jsou z pokusů na zvířatech dostatečné důkazy o karcinogenitě DCE.[2]

Reference

  1. 1,0 1,1 Látka: 1,2-dichlorethan (DCE)
  2. 2,0 2,1 Miroslav Šuta: Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví, Děti Země 2008, ISBN 80-86678-10-5

Externí odkazy