Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Barbora

Z Multimediaexpo.cz
Barbora (řidčeji také Barbara) je ženské křestní jméno. Podle českého kalendáře má svátek 4. prosince. Znamená, že ženě nosící toto jméno není nic „recht“ a pořád jenom „brblá a breptá“. Je ženskou variantu řeckého slova barbaros = vousáč, což se mělo odvozený význam „cizinec“ = ne-Řek (staří Řekové se holili) a tedy ten, kdo nesdílí řeckou kulturu. Dnes toto slovo má nádech silně pejorativní = „barbar“.

Obsah

Domácké formy

Formy Barunka a Barča jsou podobné formám jména Veronika - Verunka a Verča. Za variantu jména Barbora je někdy považováno i jméno Babeta.

Lidová tradice

V českých zemích chodily večer před svátkem sv. Barbory dívky bíle oděné. Lokálně buď pouze mlčky nebo pronášely říkání nebo i zpívaly písně. Přitom nadělovaly drobné dárky dětem. Zvyk zanikal již před 1. světovou válkou, ve zbytcích se dochoval dodnes, tak např. na Žďársku.

Statistické údaje

Pro jméno Barbora

Následující tabulka uvádí četnost jména v ČR a pořadí mezi ženskými jmény ve srovnání dvou roků, pro které jsou dostupné údaje MV ČR - lze z ní tedy vysledovat trend v užívání tohoto jména:

Rok Četnost Pořadí
1999 34200 45.
2002 36045 41.
Porovnání o 1845 více o 4 lépe
2006 43534 37.

Změna procentního zastoupení tohoto jména mezi žijícími ženami v ČR (tj. procentní změna se započítáním celkového úbytku žen v ČR za sledované tři roky 1999-2002) je +6,2%, což svědčí o poměrně značném nárůstu obliby tohoto jména. V lednu 2006 se podle údajů ČSÚ jednalo o 13. nejčastější ženské jméno mezi novorozenci.

Pro jméno Barbara

Rok Četnost Pořadí
1999 1614 181.
2002 1675 182.
Porovnání o 61 více o 1 hůře
2006 2133 169.

Změna procentního zastoupení tohoto jména mezi žijícími ženami v ČR (tj. procentní změna se započítáním celkového úbytku žen v ČR za sledované tři roky 1999-2002) je +4,6%, což svědčí o poměrně značném nárůstu obliby tohoto jména.

Známé nositelky jména

Související články