Civilizace

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Broom icon.png Tento článek potřebuje úpravy. Můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že ho vylepšíte.
Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl a Encyklopedický styl.
Broom icon.png
Parthenon v Athénách je příkladem egejské civilizace
Ruiny Machu Picchu, „ztraceného města Inků,“ se staly významným symbolem civilizace Inků.

Pojem civilizace (též civilisace) má vícero významů vztahujících se k lidské společnosti. Slovo „civilizace“ pochází z latinského slova pro měšťana nebo občana, civis, z jeho adjektivní formy, civilis. Být „civilizovaný“ znamenalo především žít ve městě, v němž panuje ústava a právní normy dané společnosti, v tomto případě římské občanské právo, které bylo shromážděno do konsolidované podoby v Corpus iuris civilis v 6. století na podnět byzantského císaře Justiniána I. (483–565).

Obsah

Významy slova

Slovníková a technická definice

Podle nejstručnější, slovníkové definice, je civilizace komplexní společnost. Z technického, antropologického hlediska odlišujeme civilizace, v nichž žije mnoho lidí ve městech a odebírá jídlo vyrobené v zemědělství, od lovecko sběračských skupin a kmenových společností, v nichž lidé žijí v malých osadách nebo kočovných skupinách a živí se sběrem, lovem nebo prací na malých zahrádkách. V tomto významu je civilizace výlučný termín, který lze aplikovat jen na některé lidské skupiny a na jiné ne.

Širší význam

V širším významu je jako civilizace označována jakákoliv výrazná skupina, ať už komplexní a bydlící ve městech nebo jednoduchá, kmenová. Tento význam je často vnímán jako méně exkluzívní a etnocentrický, na druhou stranu také méně užitečný a smysluplný než první. Při tomto užití je civilizace prakticky synonymní s kulturou.

Lidská společnost jako celek

„Civilizací“ občas označujeme lidskou společnost jako celek, například ve větách „Jaderná válka by mohla znamenat konec civilizace.“ nebo „Po třech týdnech bloudění v divočině jsem s radostí uvítal návrat do civilizace.“ Navíc je slovo v tomto významu užíváno také k odkazování se na potenciální globální civilizaci.

Standard chování

Civilizace může být chápána také jako standard chování, podobně jako etiketa. Civilizované chování je opakem chování barbarského nebo hrubého. V tomto významu civilizovanost implikuje dobrý rozhled a vytříbenost. Zda takové kultivované chování opravdu odpovídá historickému chovaní tzv. civilizovaných lidí vůči lovcům-sběračům, anebo je to spíše propaganda civilizované strany, snadno se přesvědčit z dějepisu.

Nadřazené vs. méně složité společnosti

Jiné užití civilizace kombinuje první a čtvrtý význam slova, předpokládaje, že komplexnější společnost je přirozeně nadřazená méně složité společnosti. Tento úhel pohledu se používá k ospravedlnění rasismu, kolonialismu, imperialismu a genocidy; mocné společnosti často věří ve své právo „civilizovat“ nebo kulturně ovládnout společnosti slabší („barbary“). Kolonizace a násilné převzetí kultury, neboli „civilizování“ nezápadních lidí je někdy nazýváno v mluvě moderních Evropanů jako „břímě bílého člověka“. Civilizovaní lidé to většinou berou jako danou věc, že civilizace je krokem dopředu, tedy pokrokem, a všeobecně pozitivním vynálezem mladší doby kamenné.

Definice antropologů

Anglický antropolog 19. století E.B. Tylor definoval civilizaci jako život ve městech, organizovaný vládou a usnadněný písmem. Zakoupený či odcizený nadbytek zdrojů umožňuje specializaci. Současný americký antropolog John H. Bodley píše, že hlavní funkcí civilizace je organizace sítí ideologické, politické, ekonomické a vojenské moci, které pak rozdílně pomáhají privilegovaným domácnostem. Jinak řečeno, v civilizaci instituce jako církve, korporace a armády existují proto, aby přesouvaly zdroje a moc vládnoucím elitám.

Význam v právním jazyce

Viz civilizace práva

Kritický postoj k civilizaci

Kritici civilizace existují už od pradávna. Různí poustevníci, asketi a mniši, a na východě taoisté, se snažili vytvořit život s odstupem od civilizace. Později, američtí transcendentalisté, ámišové, někteří mennonité a hutterité, a v dnešní době ochránci přírody a přízněnci tzv. ekologické udržitelnosti se snaží najít cestu, jak civilizaci usměrnit jinam. Ještě radikálnější hlasy se vynořují mezi primitivisty, zelenými anarchisty, a anticivilizacionisty.

Reference

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Civilizace
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Civilizace
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace