Dovolená : 25. červenec — 22. srpen 2022
Holidays : 25 July — 22 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 22 de agosto de 2022

Domestikace

Z Multimediaexpo.cz

Pes je možná jeden z nejdéle domestikovaných druhů živočichů, někdy se udává až před 15 000 lety.[1]

Domestikace (též zdomácnění, ochočení) je postupné cílevědomé přetváření divoce žijících druhů organismů (živočichů, ale i rostlin, bakterií, ...) v druhy vhodné k chovu. Za domestikovaný organismus je považován takový druh nebo poddruh, který lze bez velkých rizik chovat v zajetí, respektive (v užším slova smyslu) (pod)druh, který již žije pouze v zajetí (buď proto, že v divoké přírodě nedokáže přežít, nebo proto, že jej člověk vyhubil). Domestikace probíhá procesem, který v podstatě kopíruje přirozený výběr. Některé druhy byly domestikovány už v dávné minulosti, některé druhy teprve v nedávno uplynulých desetiletích, jako např. některá kožešinová zvířata. Za domestikované druhy musíme považovat také některé druhy ptáků chovaných v klecích, např. papouška andulku, japonskou křepelku, kanára apod., stejně tak jako některé druhy akvarijních ryb, např. paví očko (gupka), mečovka, rájovec, a podobně. Za domestikovaný se považuje takový druh,který je za uvedených podmínek chován po dobu 30 let nebo po dobu 30 generací.

Obsah

Domestikace rostlin

Podrobnější informace naleznete v článku: plodiny.

Šlechtění rostlin má několik základních cílů: zvýšení velikost semen (např. obilí), hlíz (brambory, topinambur), chuťové vlastnosti a chemické složení plodů (s malými semeny), rezistence či alespoň odolnost chorobám a škůdcům, mrazuvzdornost, bezostnost (bez ostnů), beztrnost (bez trnů), bez osin (obilí) uvolňování semen až při sklizni (obilí), dozrávání (malvice, peckovice, bobule, skořápkaté, oříšky atd.), tuhost slupky plodu (dle určení ke zpracování), a podobně.

Domestikace živočichů

Známí domestikovaní živočichové

Průběh domestikace základních druhů živočichů

Přibližná doba domestikace velkých savců (tj. nad 45 kg)
Druh Doba domestikace
(př. n. l.)
Místo domestikace
ovce 8 000 let[2] jihozápadní Asie
kozy 8 000 let[2] Čína, jihozápadní Asie
prase 8 000 let[2] jihozápadní Asie
skot 6 000 let[2] jihozápadní Asie, Indie, severní Afrika
kůň 4 000 let[2] Ukrajina
osel 4 000 let[2] Egypt
buvol domácí 4 000 let[2]  ?
lama 3 500 let[2] Andy
velbloud jednohrbý 2 500 let[2] Arábie
velbloud dvouhrbý 2 500 let[2] střední Asie
sob polární  ?  ?
jak domácí  ?  ?
tur domácí baliský  ?  ?
gayal  ?  ?
Přibližná doba domestikace menších zvířat
Druh Doba domestikace
(př. n. l.)
Místo domestikace
pes 10 000 let[2]
včela 7 000 let
kur, holub, 5 000 let
kočka 4 000 let
bourec morušový 3 000 let
husa 2 000 let (někteří autoři však uvádějí přes 7 000 let)
kachna a králík 1 000 let
Druh Doba domestikace
(n. l.)
Místo domestikace
kapr 450 let
kanár[3] 560 let
potkan počátkem 20.stol. stol.[2]
křeček 30. léta 20. stol.[2]

Domestikované houby

Reference

  1. McGourty, Christine (2002-11-22). Origin of dogs traced. BBC News. Retrieved on 2006-11-29.
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 DIAMOND, Jared. Osudy lidských společností. Praha : Columbus, 2000. S. 170, 177.  
  3. Wiener, W., Cizokrajní ptáci v klecích - Kanáři a jejich kříženci, Praha: SZN, 1981