Konferenciér

Z Multimediaexpo.cz

Crystal Clear help index.png   Informace uvedené v tomto článku je potřeba ověřit.
  Prosíme, pomozte vylepšit tento článek doplněním věrohodných zdrojů.
Crystal Clear help index.png

Konferenciér, někdy také původně anglickým slovem spíkr (z anglického slova speaker), obvykle označujeme pověřeného průvodce pořadů zábavního charakteru, který program uvádí a prezentuje prostřednictvím mluveného slova (např. během koncertu, estrády, varietního či kabaretního programu, cirkusového představení apod.). Konferenciér se tak stává prostředníkem mezi diváky či posluchači příslušného pořadu a účinkujícími. V převážné většině případů se tedy jedná o přímé účastníky nějakého uměleckého pořadu či veřejného vystoupení nejčastěji zábavní povahy. Konferenciér může ale působit zprostředkovaně třeba v rozhlase nebo v televizi, jeho výkon je zde zprostředkováván za pomoci příslušného informačního média buďto v přímém přenosu respektive během živého vysílání (tzv. „naživo“) nebo je později vysílán ze záznamu - v těchto případech tak konferenciér vlastně plní roli televizního či rozhlasového hlasatele. V dnešní době se toto slovo používá velice zřídka, nahradilo ho módnější slovo podobného významu, totiž slovo moderátor, což je vlastně synonymum pro lepšího konferenciéra.

Původ slova

Slovo pochází od pojmu konference, což je termín, kterým bývá obvykle označováno nějaké větší a důležitější společenské setkání vědců, odborníků, politiků, členů nějakého spolku atd., kteří se na konferenci zpravidla vzájemně radí o nějakém závažném problému. Došlo k mírnému posunu významu obou slov, neboť konferenciér obvykle žádnou konferenci neřidí ani nijak nemoderuje.

Poznámky

  • V průběhu sportovních podniků (a televizních či rozhlasových přenosů prováděných z těchto podniků) se slovo konferenciér také vůbec nepoužívá. Na stadionu či na jiném sportovišti obvykle působí nějaký místní hlasatel, v rozhlase či v televizi pak pracují sportovní komentátoři popřípadě reportéři (slangově zvaní „sporťáci“).
  • Ačkoliv konferenciér pořad uvádí, není uvaděč. Uvaděč či uvaděčka v divadle, v kině, na koncertu apod. pracuje vždy v hledišti, kontroluje vstupenky, uvádí diváky na místo, prodává tištěné programy, odpovídá na dotazy návštěvníků představení atd.

Reference