Kalifornium

Z Multimediaexpo.cz

Kalifornium
Kalifornium
Atomové číslo98
Relativní atomová hmotnost(251) amu
Elektronová konfigurace[Rn] 5f10 7s2
SkupenstvíPevné
Teplota tání900 °C, (1173 K)
Elektronegativita (Pauling) 1,3
Hustota 15,1 g/cm3
Registrační číslo CAS7440-71-3
Ionisační energie Cf→Cf+ 608 kJ/mol

Kalifornium, chemická značka Cf, (lat. Californium) je desátým členem z řady aktinoidů, šestým transuranem, silně radioaktivní kovový prvek, připravovaný uměle ozařováním jader curia.

Obsah

Základní fyzikálně-chemické vlastnosti

Kalifornium je radioaktivní kovový prvek, který doposud nebyl izolován v dostatečně velkém množství, aby bylo možno určit všechny jeho fyzikální konstanty. Předpokládá se, že má stříbřitě bílou barvu a že se působením vzdušného kyslíku na povrchu zvolna oxiduje. Vyzařuje α a γ záření a je silným zdrojem neutronů, proto je nutno s ním manipulovat za dodržování bezpečnostních opatření pro práci s radioaktivními materiály. O jeho sloučeninách a jejich chemickém chování je známo velmi málo.

Výskyt, historie přípravy

Kalifornium se v přírodě nevyskytuje. Je to uměle připravený kovový prvek z řady transuranů. Kalifornium bylo poprvé připraveno 17. března 1950 bombardováním izotopu curia 242Cm částicemi α v cyklotronu jaderné laboratoře kalifornské univerzity v Berkeley. Vznikl tak izotop 245Cf s poločasem rozpadu 44 minut. Za jeho objevitele jsou označováni Glenn T. Seaborg, Stanley G. Thompson a Albert Ghiorso, kteří jej pojmenovali podle federálního státu USA, Kalifornie, v němž bylo poprvé syntetizováno.

24296Cm + 42He → 24598Fm + 10n

Je charakterizováno 20 izotopů kalifornia, z nichž je nejstabilnější jsou 251Cf s poločasem rozpadu 898 let, 249Cf s poločasem rozpadu 351 let a 250Cf s poločasem 13 let. Všechny zbývající radioaktivní izotopy mají poločas rozpadu menší než 3 roky.

Použití

Praktické využití nachází kalifornium především jako silný zdroj neutronů.

  • Kalifornium slouží pro nastartování řetězové reakce v jaderném reaktoru při jeho prvním uvádění do provozu.
  • V lékařství je kalifornium používáno pro ozařování rakovinných nádorů.
  • Při kontrole vad materiálů je kalifornium zdrojem stabilního neutronového toku, který po průchodu testovaným materiálem (součásti letadel, turbíny, tlakové nádoby) poskytuje informaci o možných skrytých vadách jako trhliny, zlomy, oslabená místa a podobně.

Literatura

  • Cotton F.A., Wilkinson J.:Anorganická chemie, souborné zpracování pro pokročilé, ACADEMIA, Praha 1973
  • N. N. Greenwood - A. Earnshaw, Chemie prvků II. 1. díl, 1. vydání 1993 ISBN 80-85427-38-9

Externí odkazy

  • Periodická soustava a tabulka vlastností prvků [1]
  • Chemický vzdělávací portál [2]
  • WebElements (anglicky) [3]
  • Periodická tabulka prvků [4]


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Kalifornium