Předpona soustavy SI

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Předpona soustavy SI je předpona, která se může použít před jakoukoliv jednotkou Mezinárodní soustavy jednotek (SI) k vyjádření a násobků použité jednotky.

Původ těchto předpon je starší než samotná soustava SI z roku 1960, takže se používají i v případě jiných měrných systémů.

Jakožto součást soustavy SI jsou oficiálně určené Mezinárodním úřadem pro míry a váhySèvres (Francie).

Obsah

Přehled

Například předpona kilo násobí jednotku tisícem, takže kilometr je 1 000 metrů a kilowatt 1 000 wattů. Naproti tomu předpona mili jednotku tisícem dělí, takže milimetr je tisícina metru a miliampér je tisícina ampéru. Možnost použít tytéž předpony pro jakoukoliv jednotku SI je jedna z klíčových výhod soustavy SI, jelikož významně zjednodušuje její používaní.

Předpony soustavy SI  [1][2]
10n Předpona Značka Název Násobek Původ Příklad
1024 yotta Y kvadrilion 1 000 000 000 000 000 000 000 000 řec. ὀκτώ – „osm“
1021 zetta Z triliarda 1 000 000 000 000 000 000 000 fr. sept – „sedm“
1018 exa E trilion 1 000 000 000 000 000 000 řec. ἕξ – „šest“ EB - exabajt
1015 peta P biliarda 1 000 000 000 000 000 řec. πέντε – „pět“ PJ – petajoule
1012 tera T bilion 1 000 000 000 000 řec. τέρας – „netvor“ TW – terawatt
109 giga G miliarda 1 000 000 000 řec. γίγας – „obrovský“ GHz – gigahertz
106 mega M milion 1 000 000 řec. μέγας – „velký“ MeV – megaelektronvolt
103 kilo k tisíc 1 000 řec. χίλιοι – „tisíc“ km – kilometr
102 hekto h sto 100 řec. έκατόν – „sto“ hPa – hektopascal
101 deka da deset 10 řec. δέκα – „deset“ dag – dekagram
100 jedna 1 m – metr
10−1 deci d desetina 0,1 lat. decimus – „desátý“ dB – decibel
10−2 centi c setina 0,01 lat. centum – „sto“ cm – centimetr
10−3 mili m tisícina 0,001 lat. mille – „tisíc“ mm – milimetr
10−6 mikro µ miliontina 0,000 001 řec. μικρός – „malý“ µA – mikroampér
10−9 nano n miliardtina 0,000 000 001 řec. νανος – „trpaslík“ nT – nanotesla
10−12 piko p biliontina 0,000 000 000 001 it. piccolo – „malý“ pF – pikofarad
10−15 femto f biliardtina 0,000 000 000 000 001 dán. femten – „patnáct“ fm – femtometr
10−18 atto a triliontina 0,000 000 000 000 000 001 dán. atten – „osmnáct“ as – attosekunda
10−21 zepto z triliardtina 0,000 000 000 000 000 000 001 fr. sept – „sedm“
10−24 yokto y kvadriliontina 0,000 000 000 000 000 000 000 001 řec. ὀκτώ – „osm“


Existuje také historická předpona metrické soustavy Myria (zkratka ma), znamenající násobek 10 000 základní jednotky. Tato předpona nebyla včleněna do soustavy SI.

Příklady

Předpony se nemohou kombinovat, například „10−9 metru“ musí být zapsáno „1 nm“, nikoli „1 mµm“, a to i přesto, že významný český popularizátor vědy Jiří Grygar s oblibou používá megakilometry (Mkm).

Doporučené jsou předpony, jejichž exponent je dělitelný třemi. Takže „100 m“ je lepší zápis než „1 hm“. Výjimkou jsou ustálené díly některých jednotek, například centimetr, hektar (hekto-ar), centilitr, decimetr nebo decibel.

Výjimečnou základní jednotkou SI je kilogram, který jako jediný obsahuje předponu. Gram je definovaný jako 1/1000 kilogramu.

Ne všechny jednotky se běžně pojí se všemi předponami. Zvláště velké a malé násobky se používají velmi zřídka. Terametr či pikohertz se neobjevují ani ve vědeckých pracích. Pokud by se měly přesto odpovídající násobky vyjádřit, použije se raději vědecký zápis čísel s exponentem a mantisou.

Dekagram se někdy označuje dkg. Ne všude je ale používání tak běžné jako v Česku

Binární předpony

Ve výpočetní technice je od IEC doporučeno používat blízké mocniny čísla 2.

Reference

  1. Bureau International des Poids et Mesures. Le Système international d’unités (SI) – The International System of Units (SI) [online]. 8. vyd. Paris : STEDI MEDIA, květen 2006. Kapitola 3.1, s. 32, 121. Dostupné online. ISBN 92-822-2213-6. (francouzsky, anglicky) 
  2. HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fyzika. Brno, Praha : Vysoké učení technické v Brně - Nakladatelství VUTIUM a PROMETHEUS, 2001. ISBN 80-214-1868-0. Kapitola 1.3, s. 3.  

Související články

Externí odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace