Klášter Porta coeli

Z Multimediaexpo.cz

Tento článek je o klášteře v Předklášteří u Tišnova. Další významy jsou uvedeny v článku Porta Coeli.


Klášter Porta coeli (latinsky Brána nebes) je raně gotický klášter v Předklášteří u Tišnova v okrese Brno-venkov. Poprvé je tento v současnosti jediný moravský ženský cisterciácký klášter zmiňován roku 1233. Byl založen ale pravděpodobně o tři roky dříve Konstancií Uherskou (1181-1240), vdovou po Přemyslu Otakarovi I. (1155-1230). Klášter byl vystavěn v letech 1233-1239 za podpory královny Konstancie a jejích dvou synů, krále Václava I. a markraběte moravského Přemysla, který zde byl v roce 1239 pochován.

Klášterní kostel byl vysvěcen roku 1239. Jde o trojlodní baziliku s příčnou lodí a protáhlým presbytářem. Západní stranu lodi zdobí výrazný portál francouzského typu ve stylu tzv. burgundsko-cisterciácké gotiky. Vnitřní vybavení baziliky je barokní, pořízené po roce 1764. Architektonicky zajímavá je také křížová chodba s rajskou zahradou a kapitulní síň z let 1260–1270 s původním kamenným pulpitem.

Obsah

Historický vývoj kláštera

Klášter byl roku 1782 za vlády Josefa II. (1780–1790) zrušen a přeměněn na velkostatek. Roku 1798 jej koupil Vilém Mundy (1751–1805), který přestavěl bývalé proboštství na zámek a velkostatek na továrnu.

Původnímu účelu byl kláštera navrácen roku 1861, kdy jej zakoupily sestry z německého Marienthalu (klášterní život zde byl obnoven až v roce 1901). Po dalším zrušení klaštera komunisty v rámci akce K roku 1950 byl opět obnoven v roce 1990. V roce 2010 byl prohlášen národní kulturní památkou.

Muzeum

V současnosti v budově proboštství sídlí jedno z pracovišť Muzea BrněnskaPodhorácké muzeum. Vystavené sbírky zahrnují paleontologickou a mineralogickou expozici s částí věnovanou nalezištím minerálů na Tišnovsku a stálé expozice Dějiny a současnost kláštera Porta Coeli a Minisalon historických motocyklů.

Zajímavosti

Fotografie

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Klášter Porta coeli