Moderátor (profese)

Z Multimediaexpo.cz

Crystal Clear help index.png   Informace uvedené v tomto článku je potřeba ověřit.
  Prosíme, pomozte vylepšit tento článek doplněním věrohodných zdrojů.
Crystal Clear help index.png
Broom icon.png Tento článek potřebuje úpravy. Můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že ho vylepšíte.
Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl a Encyklopedický styl.
Broom icon.png

Moderátor je člověk, který pracuje ve funkci kvalifikovaného konferenciéra při nějakém rozsáhlejším uměleckém představení či při nějaké větší společenské události. Na rozdíl od běžného konferování však moderátor kultivovaným způsobem příslušnou kulturní nebo společenskou akci vhodně usměrňuje, někdy i sofistikovaně řídí.

Obsah

Charakteristika

Původní slovo moderovat ve svém původním (převážně technickém) významu představuje je synonymum pro sloveso mírnit ve smyslu tlumit či rozptylovat. Znamená to tedy, že dobrý moderátor přiměřeným způsobem krotí případné vášně či jiné nevhodné emoce a to jak v publiku tak i na straně účinkujících. Moderátor je tedy vždy aktivním prostředníkem mezi účinkujícími, soutěžícími (a dalšímu účastníky na pódiu) na jedné straně a publikem přítomným v sále na straně druhé. U dobrého moderátora vysoce je oceňována nejen vysoká kvalitu jeho řeči, tedy vysokou úroveň jeho mluveného slova, ale také jeho přirozená schopnost vkusným způsobem zasahovat přímo do děje v sále, důvtip, osobní šarm, dobrá pohotovost, umění improvizace i osobní noblesa a charizma. Jedná se o takové osobní vlastnosti, kterými moderátor dokáže společensky přijatelným způsobem okamžitě vyřešit jakoukoliv neočekávanou událost, která během příslušné akce může nastat. Tyto osobní vlastnosti jsou velmi důležité např. při živém televizním či rozhlasovém vysílání, kde žádnou chybu nelze opravit pozdějším střihem či jinou technickou úpravou.

Poznámka

Nuvola apps important.png   Neověřená tvrzení (vlastní výzkum) poškozují tento článek !
  Prosíme, pomozte vylepšit tento článek doplněním věrohodných referencí.
Nuvola apps important.png

Slovo moderátor je v současné době velmi často dosti nevhodně nadužíváno pro označení jiných hereckých, televizních a rozhlasových profesí, jako je televizní či rozhlasový redaktor (což je velice často pouhý předčitatel zpráv ze čtecího zařízení), hlasatel, komentátor či jen prostý konferenciér. Při používání tohoto slova je tedy vždy nutno pečlivě vážit celkový kontext příslušné události a s ním spojených ústních či písemných sdělení. Ne každý, kdo je označován slovem moderátor, jím v praxi skutečně je.

Známí moderátoři

Jména některých současných i bývalých moderátorů a konferenciérů:

Reference

  • PETRÁČKOVÁ, Věra; KRAUS, Jiří, a kol. Akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha : Academia, 2000. 834 s. ISBN 80-200-0607-9.