Laguna

Z Multimediaexpo.cz


Laguna je mělký mořský vodní útvar naplněný slanou nebo brakickou vodou, který je oddělen od hlubšího moře korálovým útesem nebo písečným valem. Laguny jsou jak laguny atolů, vytvořené růstem korálových útesů, tak pobřežní laguny vytvořené vznikem písčitých valů.

Obsah

Pobřežní laguny

Pobřežní laguny se nacházejí na pobřeží, kde mají přílivy malé vzedmutí. Od moře bývají odděleny bariérou ostrovů ležícich obecně rovnoběžně s pobřežím. Vlnobití nebo pobřežní proudy, které zanášejí hrubé sedimenty mimo břehy pláží, vytvářejí lagunové valy bez mořských útesú. Jakmile se tento val vytvoří, mohou se za ním usazovat i jemnější sedimenty. Pobřežní laguny jsou spojeny s mořem pouze úzkými průlivy, což má za následek, že voda v lagunách se je odlišná od mořské, především pokud jde o teplotu, slanost, obsah kyslíku a sedimentů.

Ostatní významy v hydrologii

Jako kalová laguna se označuje kalojem, tedy umělá zemní nádrž k uskladnění (a usazování) kalu.</br>Slovo laguna vyjadřuje v různých jazycích rozdílné geomorfologické tvary, mohou se tak nazývat zálivy, zátoky, limany, řeky, jezera.

Významné mořské laguny

Odkazy

Externí odkazy

Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Laguna