Mafie

Z Multimediaexpo.cz

Charles „Lucky“ Luciano, jeden z nejznámějších amerických bossů
Meyer Lansky, jeden ze zakladatelů národního zločineckého syndikátu
Bugsy Siegel, iniciátor rozvoje kasín v Las Vegas

Mafie, často označovaná „skutečnými pány“ Itálie jako Cosa Nostra („naše věc“), je tajná společnost vzniklá v polovině 19. století na Sicílii. Její odnož se objevila ke konci 19. století na východním pobřeží Spojených států společně s vlnou italských imigrantů. Členové mafie byli vždy jen muži. Moc mafie ve Spojených státech vrcholila v průběhu 20. století, dokud vyšetřování FBI v 70. a 80. letech její vliv nesnížilo. O její oslabení se také stará Interpol. Navzdory úpadku se mafie a její reputace zakořenila v americké populární kultuře, především filmech, seriálech a dokonce reklamě. I po úpadku zůstala mafie jednou z nejmocnějších kriminálních organizací ve Spojených státech. Ovládá kriminální podsvětí především v Chicagu a New Yorku. Mafie také nadále působí ve své „domovské“ vlasti, Itálii. Od ostatních forem zločinu se mafie liší nejen svou strukturou, ale také infiltrací do státu – mafie má své členy nebo lidi jí nakloněné na místech státních úředníků, politiků, soudců a policie. Díky tomu se jí daří nejen prosazovat své zájmy, ale také krýt svou činnost. Mezi aktivity mafie patří např. obchod s drogami, obchod s alkoholem (zejm. za prohibice), řízená prostituce a kontrola pornoprůmyslu, hazardní hry (zejm. v minulosti) a obchod se zbraněmi.

Obsah

Etymologie

Slovo mafie vzniklo podle některých pramenů ze starého sicilského přídavného jména mafiusu, které má kořeny v arabském mahjas, což znamená agresivní, chvástavý, vychloubavý. Doslovně přeloženo naparovat se, ale může to také znamenat opovážlivost nebo odvaha. Mohlo se také jednat o původní slovo maffia nebo mafia, které v italském dialektu znamenalo chudoba, bída, nouze. Ve staré toskánštině existovalo slovo malfusso, což znamenalo nevěřící nebo zločinec. Jiné zdroje tvrdí, že vzniklo ze slov ma fia znamenajících moje dcera jež údajně křičela italská žena po té, co jí znásilnili dceru. Jiný populární výklad říká, že slovo MAFIA je složenina prvních písmen z věty Morte alla Francia, Italia avanti!, čili volně přeloženo - „Zabijme všechny Francouze, Itálie vpřed!“ a pochází z doby, kdy byla část Itálie pod francouzskou nadvládou.

Začátky

V 19. století čelili obyvatelé Sicílie stálému útlaku a potřebovali ochranu. Protože se jim jí nedostávalo od oficiálních autorit, vznikla skupina místních obyvatel, kteří vzali spravedlnost do svých rukou. To je považováno za začátek organizace, které se později začalo říkat mafie. Na přelomu 19. a 20. století přicházelo do Ameriky, zejm. do New Yorku, mnoho italských imigrantů. V některých newyorských čtvrtích se pak tvořily gangy, které mezi sebou bojovaly. Největším z nich byl Five Points Gang, ke kterému patřil např. Johnny Torrio, Frankie Yale, Al Capone, nebo Lucky Luciano. Jedinou jeho vážnou konkurencí byl Monk Eastman´s Gang. V roce 1903 proběhla v ulicích New Yorku velká bitva, která měla rozhodnout, která z obou skupin získá nadvládu. Výsledek byl nerozhodný, postupně však byla moc gangu Monk Eastman´s oslabena. Členové gangu Five Points Gang se pak zařadili do struktur mafie. V roce 1930 a 1931 vyvrcholila tzv. Castellamarská válka, ve které proti sobě bojovaly dva největší mafiánské klany. Jeden z nich vedl Joe Masseria a druhý Salvatore Maranzano. V roce 1931 rozdělil Maranzano newyorskou mafii na pět skupin (tzv. rodin), které se později ustálily pod názvy Gambino, Genovese, Colombo, Lucchese a Bonanno. Sám Maranzano se prohlásil šéfem všech pěti skupin. Muž s pravděpodobně největší mocí v historii mafie, Lucky Luciano, nechal v září 1931 Maranzana zabít. Tím přebrala moc mafie mladší generace. Luciano stanovil tzv. Komisi, která sestávala z čelních představitelů všech pěti rodin. Byly stanoveny hranice teritorií a každá rodina uznávala autonomii ostatních. Všechny důležité věci měly být řešeny dohromady a každá rodina měla mít při rozhodování stejný hlas. Pokud byla napadena jedna rodina, mohla očekávat podporu ostatních rodin a naopak, pokud některá rodina pravidla porušila, stály proti ní všechny ostatní rodiny.

Současnost

Odhaduje se, že v Itálii mafie vydělává zhruba 100 miliard EUR ročně. Peníze pak mafie dává do normálního oběhu a tak je legalizuje. K jádru mafie má v současnosti v Itálii patřit přibližně 5 000 lidí a zhruba 20 000 sympatizantů.

Mafie ve světě

Kromě mafie v USA a na Sicílii (Cosa Nostra) působí ve světě mnoho dalších mafiánských skupin, mezi nejznámější patří např.:

V Itálii rozvíjí činnost kromě Cosa Nostry také Camorra, 'Ndrangheta, Sacra Corona Unita a Stidda.

Struktura mafie

Struktura mafie se velmi podobá pyramidové struktuře vedení podniků.

Tradiční

 1. Capo di Tutti Capi (Šéf šéfů)
 2. Capo di Capi Re (Král šéfa šéfů, označuje respektovaného starého, nebo už vysloužilého člena)
 3. Capo Crimini (Kriminální šéf, Don – hlava kriminální rodiny)
 4. Capo Bastone (Hlava bouchačů, podšéf, podřízený Capo Crimini)
 5. Consigliere (Poradce)
 6. Caporegime (Hlava řízení, kapitán, který velí „posádce“ asi deseti Sgarriste)
 7. Sgarrista nebo Soldato (Voják, slouží mafii jako pěšáci)
 8. Picciotto (Malý muž, nízká hodnost, slouží především jako „vymahač“)
 9. Giovane D'Onore (Spřízněný člen, většinou bez sicilských nebo italských kořenů)

Sicilská

 1. Capo di Tuti capi – (Don)
 2. Consigliere – (Kancléř nebo poradce)
 3. Sotto Capo – (Podšéf)
 4. Caporegime – (Šéf skupin nebo kápo)
 5. Uomino D'onore – („Čestný muž“)

Americká

 1. Boss, Don
 2. Underboss – (Podšéf)
 3. Consigliere – (Poradce)
 4. Capo, Captain – (Kápo, Kapitán)
 5. Soldier – (Voják)
 6. Associate – (Společník, nezapsaný člen)
 7. Outsider – (je mimo rodinu, ale spolupracuje s ní)

K nejrozšířenějším formám organizovaného zločinu na území ČR patří

Zdroje: [1]

Obecné příznaky

Broom icon.png Tato část článku potřebuje úpravy. Můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že jí vhodně vylepšíte.
Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl a Encyklopedický styl.
Broom icon.png

Markery

Markery, obecné příznaky – indície – slouží k vytipovávání osob hodných zvýšené pozornosti bezpečnostních a zpravodajských struktur, mohou také ovlivnit výrok soudce a stát se součástí důkazů, většinou důkazů nepřímých. Markery můžeme definovat ve vztahu k různým podezřením (např. z terorismu, klientelismu, vazalství, příslušnosti k tajným službám, práce pro konkurenci), zde jde o markery pro spojení s mafií. Markery sestavujeme do škál různé velikosti. Čím je hodnotících kritérií méně, tím je kladen větší důraz na kvalitu a kvantitu markeru - hovoříme o hrubosti markeru. Je tedy rozdíl, zda někdo splňuje čtyři markery z deseti nebo z třiceti. S příznaky (markery) může pracovat jen osoba poučená v oblasti práva a zkušená v oblasti politické nebo bezpečnostní. Výhodou je i schopnost intuitivně a logicky kombinovat náznaky, jakou pozorujeme např. u typologů, grafologů, kriminalistů, kartářek apod. Příznak sám většinou neznamená nic, váhu dostávají teprve širší kombinace příznaků. Markery se mohou podle času a místa měnit. Pokud někoho označíme za mafiána tak, že to dotyčný ví, případně to ví i jeho okolí nebo veřejnost, a v tomto smyslu na něj vytvářím nátlak, může začít vykazovat další mafiánské markery, které jsou však jako induktivní již méně průkazné. V praxi je užitečnější říkat: "Tato osoba splňuje tolik mafiánských markerů z tolika," a ne: "Tato osoba je podle markerů mafiánem." Minimálně si můžeme ušetřit trestní stíhání pro pomluvu.

Silné a slabé markery mafie

pro ČR v období

Silné markery

A) Obchodní a „obchodní“ aktivity
 • obchodování s alkoholem (spíše velkoobchod)
 • obchodování s pohonnými hmotami
 • zprostředkování práce zahraničních dělníků
 • obchod s drogami (nákup, prodej, transfer, přechovávání)
 • obchod s tabákovými výrobky
 • obchod s prostitucí
 • obchod s lidmi
 • obchod se zlatem
 • obchod s kožedělnými výrobky
 • obchod se zbraněmi, střelivem, výbušninami
 • obchod s radioaktivními látkami
 • pornoprodukce
 • neoprávněné vymáhání peněz (vybírání výpalného - za "ochranu", podílu z loupeží a nezákonné činnosti - např. od obchodníků, sběratelů, veksláků)
 • nájemní vrazi
 • likvidace mrtvol
 • nájemní vydírání
 • nájemní žhářství
 • pojistné podvody
 • úvěrové podvody
 • finanční podvody typu „pyramida“, „letadlo“ apod.
 • zakládání nelogického množství firem a společností
 • provozování firmy nebo společnosti bez zjevného smyslu, účelu podnikání
 • praní špinavých peněz
 • snaha o monopolizaci
 • zhodnocení kořisti (investice)
 • převádění osob (převaděčství), organizování migrace
 • pracovní agentury pro cizince s vyděračskými cenami
 • padělání dokladů
 • přednostní získávání dokladů a povolení (např. víz)
 • snaha ovládnout či vytunelovat finanční ústavy, kampeličky
 • tunelování firem
 • uplácení soudců konkursních správců
B) Kontakty a vazby
 • propojenost s policií
 • propojenost s agenty tajných služeb (zejména bývalých – komunistických a zahraničních – zejména ruských a ukrajinských)
 • se soudci
 • s politiky (tzv. snaha o veřejnou činnost)
 • s novináři a PR-agenturami vyrábějícími za úplatu falešné mínění
 • se státními zástupci
 • s exekutory a likvidátory
 • s osobami trestanými za činnosti typické pro mafii (úplatky, podvody, daňové úniky aj.)
 • se správci konkursní podstaty a likvidátory
 • s obecní a krajskou samosprávou (zastupitelstvem)
 • s daňovými úředníky
 • s advokáty (zejména širší a dlouhodobější využívání jejich služeb, často k přípravě projektů na hraně zákona)
 • s euroúředníky majícími vliv na dotace
 • s úředníky ovlivňujícími územní plánování a povolujícími stavby
 • s úředníky a komisemi ovlivňujícími dotace, granty, příspěvky
 • s privatizačními úředníky
 • s pracovníky arbitráže
 • s teroristy
 • s korupčníky (osoby korumpované a korumpující)
 • s nájemními vrahy
 • s nájemními žháři
 • s vyděrači a výběrčími výpalného
 • s majiteli nevěstinců a provozovateli erotických služeb
 • s drogovými dealery a obchodníky
 • s Rusy, Ukrajinci, Italy (zejména pokud vkládají peníze do našich firem nebo vykazují další markery)
 • s extrémisty
 • s vlastníky mediálních firem a členy jejich správních rad
 • s osobami figurujícími ve státních a polostátních holdinzích a akciovkách
 • s bankéři
 • s obchodníky na burze
 • s hazardními hráči
 • s válečnými veterány, členy speciálních oddílů, členy ochranek, vyhazovači a vůbec s „kamarády z posilovny“, včetně sportovců (zejména ovládajících bojové sporty a střelbu)
 • dřívější práce v policii (zejména pokud od jejího konce neuplynuly aspoň dva roky)
 • s lidmi z firem obchodujících dříve s pohonnými hmotami;
 • nacházení se v pozici, která je konfliktem zájmů
 • spolupracovníci v neziskovkách, politických stranách, na úřadech, komisích aj. jsou osoby ekonomicky provázané
 • dosazování vlastních lidí (vydíratelných, manipulovatelných, korumpovatelných, zavázaných, ekonomicky propojených, řízených) do politiky, na radnice, mezi advokáty, na soudy, do policie atd. nebo - získávání osob v těchto pozicích pro spolupráci
 • veřejná činnost (navazování kontaktů s osobnostmi veřejného života)
 • blízkost k terorismu a teroristům
C) Způsoby práce
 • úplatky (korumpování) včetně skrytých úplatků
 • snaha o monopolizaci, vytlačování konkurence
 • vydírání, zastrašování (svědků, kritiků, novinářů, obětí trestné činnosti, obchodních partnerů aj.)
 • fyzické tresty (svědků, kritiků, novinářů, obětí trestné činnosti, obchodních partnerů aj.)
 • manipulace s informacemi
 • informační úniky
 • fyzická likvidace, nájemní vraždy
 • nejrůznější trestná činnost - krádeže, ublížení na zdraví, vymáhání peněz, vydírání, vyhrožování, lichva, používání násilí
 • žhářství
 • ukrývání se v zahraničí
 • budování klientelistických vazeb
 • úniky v platbách soc. a zdrav. pojištění (např. "švarcsystém", zaměstnávání lidí jen na 3 měsíce)
 • vyhýbání se placení cel a daní ve velké míře
 • sbírání informací na různé osoby, zneužívání těchto informací nebo obchodování s nimi, únik informací
 • nasazování bílých koňů, získávání mladých nebo schopných kádrů (advokátů, ekonomů, novinářů, politiků, sportovců) a jejich motivace (nejčastěji finanční)
 • nabourávání (infiltrace) politických stran, médií
 • získávání míst v samosprávách, na soudech, úřadech, v parlamentu
 • získávání dobře placených míst (dozorčí rady, správní rady)
 • likvidace mrtvol
 • vybírání výpalného
 • spojení pachatelů (nadregionální, národní, mezinárodní), skupinová struktura, pomoc členům skupiny,
 • rozdělování si sféry vlivu
 • diskreditace, marginalizace, pomlouvání, očerňování, likvidace pověsti odpůrců
 • konspirace (používání mnoha telefonů, utajování klíčových informací o své firmě, osobě - např. utajování velkoobchodu se státy s rozvinutou činností mafie a s rozvinutou korupcí - utajování kontaktů, ve straně neposkytování kádrových materiálů, utajování informace o členství, navenek třeba i utajování členství ve straně aj.)
 • častá „výměna“ firem
 • zaniklé firmy zanechávají dluhy
 • zajišťování falešného alibi
 • využívání firem a obchodů v daňových rájích
 • najímání volavek (např. při pašování drog)
 • praní peněz
 • získávání krycích identit a legend (např: jsem obchodník s mýdlem)
 • využívání falešných dokladů a listin, pozměněných dokladů a listin
 • získávání titulů a rychlovzdělání (většinou jen na papíře) pro své koně a agenty (většinou díky korupci)
 • podávání trestních oznámení a občanských žalob na osoby kritizující mafii nebo ji ohrožující
 • konspirativní chování, utajování (minulosti, aktivit, osobních údajů, spolupracovníků, zdrojů financí, struktury řízení a organizace aj)
 • porušování zákonů
 • snaha využít stávající legislativní rámec pro své záměry (angažování advokátů, bývalých policistů a odborníků na právo; snaha zneužívat pozice na hraně zákona)
 • někdy i blízkost k myšlení extrémistů a teroristů
 • příprava, plánování činů, akcí
 • organizované a skupinové plánování a realizace činů, akcí

Slabé markery

A) Obchodní aktivity
 • taxislužba (potenciálně vyšší kontakt s dealery drog, prostitutkami, hazardními hráči, agenty tajných služeb atd.), bezpečnostní agentury
 • advokátní služba (zejména u bývalých policistů, agentů, exekutorů, představitelů samosprávy a významných státních zaměstnanců)
 • sběrny a zpracování odpadu, např. kovošrot, likvidace autovraků, úložiště odpadů
 • velkoobchod s medem (zejména pokud je prodáván med obohacovaný o nežádoucí příměsi, např. C4-cukry a med importovaný, zejména ilegálně importovaným)
 • výroba a dovoz zboží s falšovanými značkami
 • bazar, správa pozůstalosti
 • snaha ovládnout, vlastnit sportovní kluby nebo s nimi manipulovat
 • obchod s nemovitostmi
 • sázkové kanceláře, podomní vyřizování sázek
 • organizování legálních hazardních her
 • prodej herních automatů
 • bezpečnostní a ochranné služby, převoz peněz
 • zásobování restaurací
 • velkoobchod s potravinami (někdy slouží pro praní špinavých peněz)
 • maloprodej ovoce-zeleniny s aplikací celé řady drobných podvodů
 • provoz zábavních klubů a restaurací v oblastech preferovaných org. zločinem
B) Kontakty a vazby
 • s firmami organizujícími starobní připojištění a finanční poradenství
 • s vedením bohatých sportovních klubů
 • s novináři
 • s obchodníky s lihem, pohonnými hmotami, nerostnými surovinami
 • se sportovci využitelnými v mafii (na Slovensku zejména boxeři)
 • se zámečníky
 • s veksláky
 • s výrobci zbraní
 • s obchodníky se zbraněmi
 • spolupráce s lidmi trestanými, asociálními, alkoholiky, drogově závislými (Pozor, pro matku Terezu neplatí!)
C) Způsob práce
 • častá změna mobilů
 • staré telefony se objevují u osob ekonomicky provázaných
 • práce v síti, „v rodině“
 • tunelování firem a fondů
 • vyhýbání se placení cel a daní v malé míře
 • klamavá reklama
 • korupce (uplácení správců daně, obchodních partnerů, zákazníků)
 • využívání lobbistů
 • střídání politických stran
 • udržování většího počtu kont
 • pohyb větších finančních sum
 • k dispozici jsou vyšší finanční částky
 • finance nepodchycené na dokladech a v účetnictví ("igelitky", milion v kapse)
 • dělení sum na "méně nápadné"
 • výrazná změna zevnějšku
 • časté stěhování, cestování
 • protekční nebo částečně protizákonná privatizace či restituce
 • vzájemné klientelistické službičky
 • sériové páchání drobných podvodů a fíglů na hraně zákona
 • utužování dobrých známostí (ministerstva, hospodářská komora, úřady domácí i zahraniční, právníci, policie, lobbyisté)
 • zneužívání osob nesvéprávných (například pro výrobu CD a DVD, pro prodej kradených věcí)
 • zneužívání osob mladistvých (např. pro vykrádání aut, distribuci drog)
 • zneužívání osob sociálně slabých (např. jako bílých koňů na půjčky, prodej kradených věcí)
Zdroje: [2]

V populární kultuře

Reference

 1. Bezpečnost a prevence - bezpečnostní hrozby, Ministerstvo vnitra ČR
 2. Každoroční zveřejněné zprávy BIS o organizovaném zločinu, Ministerstvo vnitra ČR

Související články

Externí odkazy